Kwaliteit

Aantonen belangenverstrengeling

Sinds mei 2013 moeten sprekers tijdens geaccrediteerde nascholingsbijeenkomsten aantonen welke belangen zij hebben bij het gepresenteerde onderwerp. Daarvoor moet elke spreker voorafgaand aan het inhoudelijk deel van zijn presentatie een ingevulde disclosure-dia tonen.

In deze dia moet aangegeven worden of de spreker relaties met bedrijven heeft en zo ja welke relatie (bijvoorbeeld sponsoring, subsidiëring, honorarium, aandeelhouderschap) en met welke specifieke bedrijven. Eventuele belangenverstrengeling wordt daarmee transparant gemaakt. Deze verplichting geldt niet voor relaties met overheden of fondsen. De format van de zogenoemde disclosure-dia mag in de eigen huisstijl worden vormgegeven.

 

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Annet Louw via telefoonnummer 0183-641014 of via accreditatie@verenso.nl.