Over Verenso

College Geneeskundige Specialisme

Het College voor Geneeskundig Specialisme (CGS) heeft de volgende taken:

  • het aanwijzen van specialismen en profielen met de bijbehorende titel;
  • het instellen van corresponderende registers;
  • het opstellen van regelgeving op het terrein van opleidingen, erkenningen, registratie en herregistratie. Onder dit laatste onderdeel valt ook de regelgeving voor kwaliteitsvisitatie en de regelgeving voor accreditatie van bij- en nascholing in het kader van herregistratie. Beleidsregels van de registratiecommissies met een grote algemene en structurele werking worden in de vorm van collegebesluiten vastgesteld, teneinde uniformiteit in de regelgeving te waarborgen;
  • het opstellen van een meerjarenplan;
  • het fungeren als extern aanspreekpunt voor onder meer CBOH en VWS waar het beleid en regelgeving betreft.

Afgevaardigd Verenso-lid in het CGS
  • Dhr. W. (Wim) Drenthen, specialist ouderengeneeskunde
  • Mw. M.C. (Miriam) Beerens, specialist ouderengeneeskunde


Meer informatie: Roy Knuiman