Over Verenso

Landelijke Visitatie Commissie (LVC)

De Landelijke Visitatie Commissie (LVC) heeft als taak het goed uitvoeren en afwikkelen van hervisitaties waarbij tijdens de visitatie twijfels of tekortkomingen in de patiëntveiligheid worden gesignaleerd; tevens heeft LVC als taak het goed afhandelen van klachten of incidenten met betrekking tot vakgroepvisitaties, SOz of EIF.

Leden Landelijke Visitatie Commissie:
  • mw. L. (Lonneke) van de Burgwal- Bronger, specialist ouderengeneeskunde
  • dhr. M. (Martijn) Garretsen, specialist ouderengeneeskunde
  • dhr. K.M. (Karel) Kamperman, specialist ouderengeneeskunde
  • mw. J.C. (Judith) Vermeer-Martens, specialist ouderengeneeskunde
  • dhr. M. (Marco) Repko, specialist ouderengeneeskunde

Meer informatie: Lauri Faas