Opleiding

“Als specialist ouderengeneeskunde heb je zelf de regie”

Eline-Seifert.jpg

Eline Seifert zit in het tweede jaar van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en loopt momenteel stage in de geestelijke gezondheidszorg.

“Toen ik aan mijn coschappen begon, was ik redelijk blanco. Ik wist nog niet precies welke richting ik op wilde. Naarmate de tijd vorderde ging mijn interesse uit naar de huisartsgeneeskunde. Tot ik tijdens een coschap in aanraking kwam met de geriatrische revalidatie. Ik kreeg zelf de regie, had meer tijd voor de patiënt, en ik kon mijn eigen tijd indelen. Ook vind ik het leuk om deel uit te maken van een systeem rondom de patiënt. Samen met andere professionals bepaal je wat het beste is voor de patiënt. Daarbij speelt ook de sociale kaart een belangrijke rol. Anders dan in het ziekenhuis, bouw je in de ouderenzorg vaak een intensievere band op met zowel de patiënt als de familie. Na deze ervaring wist ik dat ik specialist ouderengeneeskunde wilde worden.”

Stage in de GGZ

“Inmiddels zit ik het tweede jaar van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en loop ik een ambulante stage in de geestelijke gezondheidszorg. Dat betekent dat ik veel bij mensen thuis kom. Ik vind het leuk om te zien hoe mensen leven en bovendien gedragen mensen zich in hun eigen omgeving anders dan in het ziekenhuis bijvoorbeeld. De psychogeriatrie is een interessante tak van sport. Ik vind het leuk om een regierol te vervullen en tegelijkertijd ook intensief samen te werken met psychologen en geriatrisch verpleegkundigen. Iedereen staat in zijn eigen kracht en dat maakt ook dat je veel van elkaar kunt leren.”

Ontroering

“Wat ik mooi vindt aan het werken met ouderen, is dat zij al een uitgebreide levensgeschiedenis hebben en al die ervaringen bij zich dragen. Bij mensen met dementie zie ik vaak dat ze wat ‘puurder’ worden en directer gaan reageren. Dat ontroert me. Na mijn opleiding wil ik gaan beginnen in het verpleeghuis, hoewel de geriatrische revalidatie ook nog steeds mijn belangstelling heeft. Het leuke hieraan is dat je vaak snel resultaten boekt.”

Tip voor twijfelaars

“De ouderengeneeskunde kampt helaas nog steeds met een bepaald imago, terwijl het vak juist zoveel positieve aspecten kent! Tegen iedereen die twijfelt zou ik willen zeggen: volg een coschap in de ouderengeneeskunde. Of loop een keer een dag mee met een specialist ouderengeneeskunde zodat je kunt ervaren wat het werk werkelijk inhoudt. Als je een sociaal en geduldig persoon bent, is de oudergeneeskunde echt het overwegen waard!”