Opleiding

"Zorg dat je als specialist ouderengeneeskunde een globaal beeld hebt van de bekostiging en de uitdagingen die ons te wachten staan"

Kathryn-Welford.jpg

Kathryn Welford
Derdejaars aios ouderengeneeskunde bij VOSON (Radboudumc Nijmegen)


Onderzocht…

“Tijdens mijn beleidsstage deed ik onderzoek naar de bekostiging van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn. Dit heb ik opgeknipt in drie stukken: een enquête onder specialisten ouderengeneeskunde om de groep van thuiswonende ouderen te typeren, nu en in de toekomst. Ten tweede heb ik een documentanalyse uitgevoerd van de inkoopdocumenten van de grootste zorgverzekeraars. Daaruit bleek o.a. dat er vooral oog was voor bestaande aanbieders en vooral wordt gestuurd op beheersbaarheid van de toenemende zorgkosten. Ten derde heb ik een aantal  specialisten ouderengeneeskunde in de eerste lijn geïnterviewd.”

Maakte kennis met…

“Ik ben verschillende keren mee geweest naar fysieke overlegtafels. De meest verrassende plaats waar ik tijdens deze stage ben geweest was ongetwijfeld bij Zorgverzekeraars Nederland.  Goed om te ervaren met welke grote motivatie de beleidsadviseurs van Verenso zich in de belangenbehartiging inzetten voor onze beroepsgroep van specialisten ouderengeneeskunde, bijvoorbeeld aan overlegtafels met politiek. Dat is een vak apart! Daar had ik als lid van Verenso echt geen weet van.”

Verrast door…

“Verenso regelt achter de schermen echt héél erg veel voor ons als leden, zodat wij ons werk goed kunnen uitvoeren. Ik leerde de zeer gemotiveerd medewerkers van het bureau kennen. Ze hebben veel kennis over en toewijding voor ons specialisme en je kunt er met al je vragen terecht.”

Ook interesse in een beleidsstage bij Verenso? Check de vacature.