Kwaliteit

Medische beslissingen rond het levenseinde bij dementie

Specialisten ouderengeneeskunde vinden het van groot belang dat mensen tijdig het gesprek aangaan over wensen en verwachtingen in de laatste fase van het leven. Dit geeft richting aan wat passende zorg is in acute situaties en in de situatie dat iemand wilsonbekwaam is geworden. Het opstellen van een schriftelijke wilsverklaring is een manier om vast te leggen hoe iemand ten tijde van het opstellen van de verklaring aankijkt tegen het levenseinde. Wij vinden het wenselijk dat mensen rond het opstellen van een schriftelijke euthanasieverzoek ook in gesprek gaan met de arts, waarbij de patiënt kenbaar kan maken wat hij bedoelt en de arts duidelijk de waarde en begrenzingen van de verklaring kenbaar kan maken en de patiënt kan begeleiden in de keuzes en beslissingen die rond het levenseinde gemaakt kunnen worden.

Project 'Euthanasie bij dementie'

De dilemma's rond euthanasie bij dementie zijn groot. Wat doe je als arts als iemand steeds moeilijker kan vertellen wat hij wil? Als diens wensen wisselen? Hoe beoordeel je het eventuele lijden in de verschillende fases van dementie? En ook: hoe ga je om met verschillende behoeftes van patiënten en hun naasten?

In het project 'Euthanasie bij dementie' onderzoekt de KNMG, samen met Verenso en vertegenwoordigers van verschillende artsenorganisaties, onder welke voorwaarden het professioneel verantwoord is om euthanasie uit te voeren bij mensen in de verschillende fasen van dementie. Met het resultaat van dit project willen we dokters houvast geven om samen met patiënten en hun naasten tot goede afwegingen te komen.


Zie ook: