Over Verenso

 Werkgroep Richtlijn Ontwikkeling (WRO)
 

Richtlijnontwikkeling is een continu proces. De Werkgroep Richtlijn Ontwikkeling (WRO) houdt zich bezig met de onderwerpkeuze, opzet en het monitoren van de ontwikkeling van concrete richtlijnen. De uitvoering wordt door afzonderlijke werkgroepen gedaan. Daarnaast is de doorontwikkeling van de procedure voor richtlijnontwikkeling een belangrijke taak van de WRO.

Leden Werkgroep Richtlijn Ontwikkeling:
  • Mw. R. (Ruth) Bolier, specialist ouderengeneeskunde 
  • Dhr. L.G.P. (Louk) Costongs, specialist ouderengeneeskunde
  • Mw. L.A.H.A. (Laura) Gevers, specialist ouderengeneeskunde i.o., namens VASON
  • Dhr.  A.L.A.J. (Danny) Hommel, specialist ouderegeneeskunde
  • Mevr. E.M.G. (Esther) Jacobs, specialist ouderengeneeskunde
  • Mw. W.K. (Wendy) Hommes-Poucki, beleidsadviseur Verenso, secretaris

Meer informatie: Wendy Hommes