Veelgestelde vragen

Hiernaast vind je een aantal veelgestelde vragen (FAQ) en de antwoorden.

Heb je een vraag, maar kun je het antwoord niet vinden in dit overzicht? Neem dan contact op met Verenso via info@verenso.nl of 030 - 227 19 10.

Verenso is de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Op dit moment heeft Verenso ruim 1.700 leden.

Op het landelijk bureau van Verenso werken 18 medewerkers en 2 bestuursleden. Zij dragen zorg voor de uitvoering van het beleid. Er wordt gewerkt aan de hand van een activiteitenplan nadat deze is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. 

Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde
Gebouw 't Hart
Orteliuslaan 750
3528 BB  Utrecht
Tel. 030 - 227 19 10
E-mail: info@verenso.nl

Postadres:
Postbus 20069
3502 LB Utrecht

Geregistreerde specialisten ouderengeneeskunde kunnen lid worden van Verenso. Verenso is federatiepartner van de KNMG en daardoor is het lidmaatschap van Verenso gekoppeld aan dat van de KNMG. Wanneer je je aanmeldt bij Verenso, word je dus ook lid van de KNMG. Voor beide lidmaatschappen betaal je contributie. 

Het lidmaatschap kan op elk tijdstip ingaan. Nieuwe leden worden betalingsplichtig 1 maand na aanmelding. 

Wil je lid van Verenso worden, vul dan je gegevens in op het formulier en druk vervolgens op 'Verstuur'.

De digitale ledennieuwsbrief Verenso Nieuws verschijnt elke donderdagmiddag. Ontvang je de nieuwsbrief nog niet of op een verkeerd e-mailadres? Geef dan je (correcte) e-mailadres door aan Judith Heidstra. Verenso Nieuws is gratis en wordt alleen aan leden gestuurd.

Enkele malen per jaar verschijnt er ook een Nieuwsbrief voor relaties van Verenso. Wanneer je deze wenst te ontvangen dan kun je jouw e-mailadres doorgeven aan Judith Heidstra. De Nieuwsbrief voor relaties is gratis. 

Ieder (nieuw) lid ontvangt een inlogset. Lukt het niet om in te loggen met deze inlogcodes? Neem dan contact op met Verenso via info@verenso.nl of 030 -227 19 10.

Juniorleden (aios) worden door de SBOH aangemeld als lid van Verenso. De SBOH betaalt gedurende jouw opleiding de contributie. Na je opleiding wordt je junior-lidmaatschap omgezet naar gewoon lidmaatschap. De contributie komt vanaf dat moment voor je eigen rekening. 

Als je bent afgestudeerd ontvangt Verenso daarover een bericht van de SBOH. Jouw lidmaatschap wordt omgezet van junior-lidmaatschap naar gewoon lidmaatschap. Wil je dit niet, stuur dan een e-mail naar info@verenso.nl. 

Op de website van Verenso vind je informatie over onder meer het aanvragen van accreditatie. Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Verenso via accreditatie@verenso.nl of tel. 0183- 641 014. 

Het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde staat open voor bijdragen van iedereen die betrokken is bij zorg, onderwijs en onderzoek ten behoeve van de ouderenzorg in de gehele breedte.

Heb je een bijdrage voor het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, dan word je door de redactie van harte uitgenodigd om kopij aan te leveren via redactie@verenso.nl.

Klik hier voor de richtlijnen voor het inzenden van manuscripten.