Veelgestelde vragen

Hiernaast vindt u een aantal veelgestelde vragen (FAQ) en de antwoorden.

Heeft u een vraag, maar kunt u het antwoord niet vinden in dit overzicht? Neem dan contact op met Verenso via info@verenso.nl of 030 - 227 1910.

Verenso is de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Op dit moment heeft Verenso ruim 1.700 leden.

Op het landelijk bureau van Verenso werken 18 medewerkers en 2 bestuursleden. Zij dragen zorg voor de uitvoering van het beleid. Er wordt gewerkt aan de hand van een activiteitenplan nadat deze is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. 

Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde
Gebouw 't Hart
Orteliuslaan 750
3528 BB  Utrecht
Tel. (030 ) - 227 1910
E-mail: info@verenso.nl

Postadres:
Postbus 20069
3502 LB Utrecht

Geregistreerde specialisten ouderengeneeskunde kunnen lid worden van Verenso. Verenso is federatiepartner van de KNMG en daardoor is het lidmaatschap van Verenso gekoppeld aan dat van de KNMG. Wanneer u zich aanmeldt bij Verenso, wordt u dus ook lid van de KNMG. Voor beide lidmaatschappen betaalt u contributie. 

Het lidmaatschap kan op elk tijdstip ingaan. Nieuwe leden worden betalingsplichtig 1 maand na aanmelding. 

Wilt u lid van Verenso worden, vul dan uw gegevens in op het formulier en druk vervolgens op 'Verstuur'.

De digitale ledennieuwsbrief Verenso Nieuws verschijnt elke donderdagmiddag. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet of op een verkeerd e-mailadres? Geef dan uw (correcte) e-mailadres door aan Judith Heidstra. Verenso Nieuws is gratis en wordt alleen aan leden gestuurd.

Enkele malen per jaar verschijnt er ook een Nieuwsbrief voor relaties van Verenso. Wanneer u deze wenst te ontvangen dan kun u uw e-mailadres doorgeven aan Judith Heidstra. De Nieuwsbrief voor relaties is gratis. 

Ieder (nieuw) lid ontvangt een inlogset. Lukt het niet om in te loggen met deze inlogcodes neem dan contact op met Verenso via info@verenso.nl of 030 2271910.

Voor juniorleden (aios) wordt de contributie door de SBOH rechtstreeks aan Verenso overgemaakt. De aanmelding als juniorlid (aios) dient door het lid wel zelf te geschieden.

Als u bent afgestudeerd ontvangt Verenso daarover een bericht van de SBOH en zal contact met u opnemen of u lid wilt blijven van Verenso. 

Op de website van Verenso vindt u informatie over onder meer het aanvragen van accreditatie. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Verenso via accreditatie@verenso.nl of tel. 0183- 641014. 

Het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde staat open voor bijdragen van iedereen die betrokken is bij zorg, onderwijs en onderzoek ten behoeve van de ouderenzorg in de gehele breedte.

Heeft u een bijdrage voor het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, dan wordt u  door de redactie van harte uitgenodigd om kopij aan te leveren via redactie@verenso.nl.

Klik hier voor de richtlijnen voor het inzenden van manuscripten.