Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen (FAQ) en de antwoorden.

Heb je een vraag, maar kun je het antwoord niet vinden in dit overzicht? Neem dan contact op met Verenso via info@verenso.nl of 030 - 227 19 10.

Verenso is de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Op dit moment heeft Verenso ruim 1.700 leden.

Op het landelijk bureau van Verenso werken 18 medewerkers en 2 bestuursleden. Zij dragen zorg voor de uitvoering van het beleid. Er wordt gewerkt aan de hand van een activiteitenplan nadat deze is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. 

Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde
Gebouw 't Hart
Orteliuslaan 750
3528 BB  Utrecht
Tel. 030 - 227 19 10
E-mail: info@verenso.nl

Geregistreerde specialisten ouderengeneeskunde kunnen lid worden van Verenso. Verenso is federatiepartner van de KNMG en daardoor is het lidmaatschap van Verenso gekoppeld aan dat van de KNMG. Wanneer je je aanmeldt bij Verenso, word je dus ook lid van de KNMG. Voor beide lidmaatschappen betaal je contributie. 

Het lidmaatschap kan op elk tijdstip ingaan. Nieuwe leden worden betalingsplichtig 1 maand na aanmelding. 

Wil je lid van Verenso worden, vul dan je gegevens in op dit formulier en druk vervolgens op 'Verstuur'.

De digitale nieuwbrief  Verenso Nieuws verschijnt elke dinsdag. Ontvang je de nieuwsbrief nog niet meld je dan aan via de website (linksonderaan). Ontvang je de nieuwsbrief op een verkeerd e-mailadres? Geef dan je (correcte) e-mailadres door aan Judith Heidstra (jheidstra@verenso.nl).

Ieder (nieuw) lid ontvangt een inlogset. Lukt het niet om in te loggen met deze inlogcodes? Neem dan contact op met Verenso via info@verenso.nl of 030 -227 19 10.

Juniorleden (aios) worden door de SBOH aangemeld als lid van Verenso. De SBOH betaalt gedurende jouw opleiding de contributie. Na je opleiding wordt je junior-lidmaatschap omgezet naar gewoon lidmaatschap. De contributie komt vanaf dat moment voor eigen rekening. 

Als je bent afgestudeerd ontvangt Verenso daarover een bericht van de SBOH. Jouw lidmaatschap wordt omgezet van junior-lidmaatschap naar gewoon lidmaatschap. Wil je dit niet, stuur dan een e-mail naar info@verenso.nl. 

Op de website van Verenso vind je informatie over onder meer het aanvragen van accreditatie. Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Verenso via accreditatie@verenso.nl of tel. 0183- 641 014. 

Het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde staat open voor bijdragen van iedereen die betrokken is bij zorg, onderwijs en onderzoek ten behoeve van de ouderenzorg in de gehele breedte.

Heb je een bijdrage voor het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, dan word je door de redactie van harte uitgenodigd om kopij aan te leveren via redactie@verenso.nl.

Klik hier voor de richtlijnen voor het inzenden van manuscripten.