Over Verenso

Autorisatiecommissie

De Autorisatie­commissie heeft tot taak de door Verenso ontwikkelde richtlijnen te autoriseren. Met de fase van autorisatie wordt bedoeld de fase waarin ontworpen richtlijnen getoetst worden aan de professione­le standaard van de beroeps­groep. De commissie geeft een oordeel over de wetenschappelijke basis waarop de inhoud van de conceptrichtlijn is gebaseerd. Door middel van autorisatie verkrijgt de richtlijn de officiële status van Verenso-richtlijn. 

Op dit moment is de commissie in transitie.

Meer informatie: Wendy Hommes-Poucki