Over Verenso

Autorisatiecommissie

De Autorisatie­commissie heeft tot taak de door Verenso ontwikkelde richtlijnen te autoriseren. Met de fase van autorisatie wordt bedoeld de fase waarin ontworpen richtlijnen getoetst worden aan de professione­le standaard van de beroeps­groep. De commissie geeft een oordeel over de wetenschappelijke basis waarop de inhoud van de conceptrichtlijn is gebaseerd. Door middel van autorisatie verkrijgt de richtlijn de officiële status van Verenso-richtlijn. 

Leden autorisatiecommissie:
  • Prof. dr. W.P. (Wilco) Achterberg, specialist ouderengeneeskunde en hoogleraar
  • Prof. dr. C.M.P.M. (Cees) Hertogh, specialist ouderengeneeskunde en hoogleraar
  • Prof. dr. R.T.C.M. (Raymond) Koopmans, specialist ouderengeneeskunde en hoogleraar
  • Prof.  J.M.G.A. (Jos) Schols, specialist ouderengeneeskunde en hoogleraar
  • Prof. dr. S.U. Zuidema (Sytse), specialist ouderengeneeskunde en hoogleraar
  • Mw. I. (Inge) van der Stelt, beleidsmedewerker Verenso, secretaris


Meer informatie: Inge van der Stelt