Over Verenso

Jan Stoopprijs 2016

 
In 2016 werd tijdens het najaarscongres 'Kiezen voor delen' de Jan Stoopprijs aan aioto Anouk Kabboord toegekend. Zij ontving de prijs voor haar artikel ‘Assessment of comorbidity and functional rehablitation outcome after stroke’.

Anouk: "Het bepalen van comorbiditeit bij geriatrische revalidatiepatiënten en de impact ervan op functionele uitkomsten bij ontslag uit de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) na een CVA of een heupfractuur. Dit is het onderwerp van onze systematische review en meta-analyse geweest. Uit vele artikelen die werden gevonden door middel van een passende zoekstrategie, bleven er uiteindelijk 20 over waaruit relevante gegevens werden gehaald over de relatie tussen comorbiditeit en functionele revalidatie uitkomst.

Als snel werd duidelijk dat er verschillende lijsten bestaan om comorbiditeit te beoordelen. Je kunt je voorstellen dat de ene methode beter is dan de andere als het gaat om de relatie met functioneren. De ene lijst bestond uit ziekten gerelateerd aan mortaliteit en de andere hield juist rekening met breed scala aan mogelijke ziekten. Uiteindelijk konden we uit de meta-analyse de volgende conclusie trekken: er is een statistisch significante relatie tussen comorbiditeit en lager functioneren bij ontslag uit de GRZ, maar deze relatie is matig sterk. Wanneer er bij het vaststellen van de comorbiditeiten ook een weging werd gegeven aan de ernst van de verschillende ziekten, werd de associatie met functioneren sterker. Dit lijkt misschien meer dan logisch. Echter, het gebruik van een praktische lijst met verschillende comorbiditeiten en hun mate van ernst, is momenteel niet de standaard. Dit zou een handige manier kunnen zijn om praktisch en snel overzicht te krijgen van alle medische problemen samen met de bijbehorende functionele beperkingen, naast de primaire reden van opname in de GRZ, om een functionele prognose te maken."

Verenso feliciteert haar met deze prijs.