Duurzame ouderengeneeskunde. Van groene zorg tot duurzame dokters
AdobeStock_68492693_.jpg

Duurzame zorg, duurzame samenleving. We hebben er allemaal mee te maken. Vandaar dat het Verenso voorjaarscongres op 1 juni 2023 in het teken stond van duurzame ouderengeneeskunde.

Op 1 juni kwamen ruim 650 specialisten ouderengeneeskunde (in opleiding) bijeen op het halfjaarlijkse Verenso-congres om van gedachten te wisselen over duurzame ouderengeneeskunde. Wat is duurzame ouderengeneeskunde? Hoe kunnen we de huidige specialisten ouderengeneeskunde behouden? En hoe kunnen we de steeds groter wordende groep patiënten de behandeling geven die ze nodig hebben? Verschillende sprekers belichtten dit onderwerp: van Verenso-medewerkers over duurzame inzetbaarheid tot een spreker over de relatie tussen ziektes en milieu. En van een klimaatdokter met tips voor duurzamer leven en werken tot een orthopeed die strijdt tegen de bio-industrie. Ook werd tijdens het middagprogramma een interactieve workshop georganiseerd door een aantal leden van de Verenso werkgroep duurzaamheid.

Verenso-voorzitter Jacqueline de Groot: “Duurzaamheid is voor iedereen in Nederland een belangrijk thema. Daarom kozen we als thema voor ons congres ‘duurzame ouderengeneeskunde’. In de brede zin van het woord. Van groene zorg tot duurzaam inzetbare dokters. Want zonder dokters, geen (duurzame) zorg. En dat dit thema onze leden raakt, blijkt wel uit de ruim 650 congresdeelnemers!” 

Afbeelding1-Duurzaamheid.jpg

Enkele sprekers uitgelicht 

De eerste keynotespeaker, Verenso-beleidsadviseur Sandra van Beek, ging met bedrijfseconoom en adviseur Jan-Luuk de Groot in op de ontwikkelingen in de zorg en wat dit betekent voor de inzet van de specialist ouderengeneeskunde. Sandra van Beek: “Met steeds minder mensen moeten we steeds meer patiënten helpen, en dat tegen steeds hogere zorgkosten. Dit vraagt om een andere organisatie van de gezondheidszorg. Vooral in de eerste lijn, omdat daar het aantal patiënten dat behandeling door een specialist ouderengeneeskunde nodig heeft, in 2040 ongeveer verdrievoudigd zal zijn. Hoeveel specialisten ouderengeneeskunde hebben we nodig om de patiënten te kunnen behandelen?”

De tweede keynotespeaker, Klimaatdokter en specialist ouderengeneeskunde Anne Roosendaal, gaf tips om duurzamer te leven én te werken. Voor thuis en voor werkgevers. Van alles kwam voorbij; van meer plantaardig eten en ’s nachts de computer uitzetten tot preventie en zinnige zorg.

Afbeelding2-Duurzaamheid.jpg

Interactieve workshop

Tijdens het middagprogramma organiseerde de Verenso werkgroep duurzaamheid een interactieve workshop voor en door specialisten ouderengeneeskunde (in opleiding). De workshop werd begeleid door een aantal werkgroep leden. Tijdens het eerste gedeelte werd allereerst de kennis van specialisten ouderengeneeskunde getest. Vervolgens gingen specialisten ouderengeneeskunde met elkaar in gesprek over hun eigen rol en positie op het thema duurzaamheid.

Afbeelding3-Duurzaamheid.jpg