Behandelkaders

In 2010 is het behandelkader geriatrische revalidatie opgesteld. Doelstelling was de behandelkaders  zodanig in te richten en te beschrijven, dat deze optimaal tegemoetkomen aan de zorgbehoefte.

Gelet op het patiëntenaanbod zijn daarom voor de volgende diagnosegebieden behandelkaders opgesteld:

  • Beroerte
  • Heupfractuur
  • Electieve orthopedie (knie/heup/schouder)
  • Amputaties
  • Overige aandoeningen