Wzd in de eerste lijn

Medische verklaring voor IBS en RM in het kader van Wzd voor patiënten zonder een Wlz indicatie:

Bekostiging voor uitvoering van het stappenplan Wzd voor patiënten in een extramurale setting in 2024 in de Zorgverzekeringswet (geen Wlz indicatie) met Wlz indicatie:

Voor consultatie bij crisiszorg heeft de Nederlandse zorgautoriteit bepaald dat dit via onderlinge dienstverlening moet worden bekostigd.


Nieuwsberichten