Wzd in de eerste lijn

Medische verklaring voor IBS en RM in het kader van Wzd voor patiënten zonder een Wlz indicatie:

De Zorgverzekeringswet (voor patiënten zonder Wlz indicatie) kent drie prestaties, op dezelfde dezelfde wijze als in de langdurige zorg namelijk 1) voor RM, 2) voor IBS en 3) voor IBS die wel onderzocht is, maar niet aangevraagd. Daarnaast is er een bekostiging voor bijwonen van een rechtszitting toegevoegd.

Prestaties in 2023

In 2024 wordt een bekostiging voor uitvoering van het stappenplan Wzd voor patiënten in een extramurale setting toegevoegd in de Zorgverzekeringswet (geen Wlz indicatie).

Voor consultatie bij crisiszorg heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat dit via onderlinge dienstverlening moet worden bekostigd.


Nieuwsberichten