Wzd in de eerste lijn

Medische verklaring voor IBS en RM in het kader van Wzd voor patiënten zonder een Wlz indicatie:

Uitvoering van het stappenplan Wzd voor patiënten met Wlz indicatie:

  • Zorgverzekeringswet (voor patiënten zonder Wlz indicatie): voor deze zorg is nog geen bekostiging beschikbaar, maar wordt momenteel onderzocht via proeftuinen.

Voor consultatie bij crisiszorg heeft de Nederlandse zorgautoriteit bepaald dat dit via onderlinge dienstverlening moet worden bekostigd.


Nieuwsberichten