Over Verenso

Commissie Kaderopleidingen (CKO)

  

Verenso beheert het de verschillende kaderarts registers kaderartsen voor specialisten ouderengeneeskunde. Zij kunnen zich na het afronden van een van de kaderopleidingen (psychogeriatie, geriatrische revalidatie, palliatieve zorg, opleiden en specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn) inschrijven in dit een van deze registers. De Commissie kaderopleidingen (CKO) richt zich op de borging van de kwaliteit van het register en heeft tot doel het adviseren van het Verenso-bestuur over de erkenning van kaderopleidingen ouderengeneeskunde. Daarnaast adviseert de CKO het Verenso-bestuur over eventuele door specialisten ouderengeneeskunde ingediende coulanceverzoeken rondom individuele kaderarts(her)registraties.

Conform het Verenso-reglement zijn de genoemde kaderopleidingen door Verenso erkend na een besluit op basis van een advies van de commissie kaderopleidingen. Wanneer een opleiding een erkenning heeft gekregen betreft dit onder voorwaarden een erkenning voor onbepaalde tijd. Een van deze voorwaarden is dat er periodiek een evaluatiegesprek plaatsvindt tussen de commissie kaderopleidingen en de kaderopleiding.

Meer weten over kaderartsen? Bekijk de pagina Kaderartsen.

 

Leden CKO

  • Dhr. F.P.J. (Frans) Capellen, specialist ouderengeneeskunde (kaderarts 1e lijn en opleiden)
  • Mw. E.C. (Ellen) van Diepen-de Jong, specialist ouderengeneeskunde (kaderarts GRZ en opleiden)
  • Mw. J. (Josee) Douven- timmer, specialist ouderengeneeskunde (kaderarts palliatief en opleiden)
  • Dhr. N.H. (Norbert) Kemp, specialist ouderengeneeskunde (kaderarts PG)
  • Mw. P. (Peronneke) Slaats, specialist ouderengeneeskunde (kaderarts PG en opleiden)
  • Mw. R. (Rafke) Schoffelen, aios ouderengeneeskunde
  • Dhr. Karsten van Loon (onderwijskundige)


Namens Verenso: Elien Oosterwegel