Over Verenso

Verenso Beurs 2014

Verenso stelde ook in 2014 € 10.000,- beschikbaar voor de Beurs. Op 27 november, tijdens het Verenso najaarscongres, werd de winnaar bekend gemaakt. De prijs werd toegekend aan Verenso-lid Jos van Berkel.  


Bestemming Beurs 

Met de Verenso-Beurs gaat hij een pilot onderzoek doen naar de mogelijkheid om bij kwetsbare ouderen in het verpleeghuis tot een objectieve indicatiestelling te komen voor een gerontopalliatieve benadering van het medicatieprescriptiebeleid en van het effect daarvan op het geneesmiddelengebruik. Ten eerste wordt met een algoritme (SPICT) op grond van enkele objectieve patiëntgegevens een indicatie voor gerontopalliatieve zorg vastgesteld; de tweede stap betreft een combinatie van advance care planning (ACP) met een gestructureerd medicatiereview vanuit een gerontopalliatief perspectief (tezamen aangeduid als ACP+). Jos wordt bij dit onderzoek ondersteund en begeleid door collega’s Cees Hertogh (specialist ouderengeneeskunde en hoogleraar ouderengeneeskunde), Rob van Marum (klinisch geriater, klinisch farmacoloog en hoogleraar farmacotherapie bij ouderen) en Martin Smalbrugge (specialist ouderengeneeskunde).

 JosvanBerkel.jpg