Kwaliteit

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Niet-aangeboren hersenletsel of NAH is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven en is in te delen in twee soorten:

  • traumatisch hersenletsel
  • niet-traumatisch hersenletsel

Voor iemand die in coma raakt door bijvoorbeeld een ongeval, hartstilstand of ziekte worden zo snel mogelijk alle beschikbare middelen, zoals traumahelicopters, -hightech ambulances, complexe operaties en geavanceerde IC zorg- ingezet om de kans op overleven en verder herstel zo groot mogelijk te maken. 

​HHelaas komt, als gevolg van het opgelopen hersenletsel, niet iedereen daarna weer bij bewustzijn. Als de ogen na binnen een paar weken weer opengaan zonder tekenen van bewustzijn, is er sprake van een niet-responsief waaksyndroom (NWS, voorheen ‘vegetatieve toestand’ genoemd).  Dat kan tijdelijk of  blijvend zijn. Tijdelijk betekent dat NWS overgaat in een laagbewuste toestand (minimaal bewustzijn, vaak aangeduid met de Engelse term Minimally Conscious State, MCS), dat wil zeggen met minimaal, maar toch duidelijk gedragsmatig bewijs van bewustzijn van zichzelf of de omgeving. 

Naast de groep patiënten met langdurige bewustzijnsstoornissen die vanuit het specialisme ouderengeneeskunde in kaart is gebracht (NWS) of wordt gebracht (MCS), is er ook een grotere jonge patiënten met NAH na hersteld bewustzijn aangewezen op langdurige zorg in verpleeghuizen. Naar al deze specifieke doelgroepen vindt vanuit het specialisme ouderengeneeskunde onderzoek plaats door de onderzoekers van de onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc.

In de afgelopen jaren is door onder andere dr. Jan Lavrijsen (senior onderzoeker specialisme ouderengeneeskunde en oprichter van de onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip) gebouwd aan de ontwikkeling van een expertisenetwerk van betrokken instellingen, dat in 2016 is opgericht onder de naam EENnacoma (Expertisenetwerk Ernstig Niet-aangeboren hersenletsel na coma). Het hoofddoel van EENnacoma is het verbeteren van de zorg voor mensen met ernstig niet-aangeboren hersenletsel.  Op deze website vindt u alle informatie over EENnacoma: wie nemen er aan deel, wat zijn de doelen en wat is belangrijk om te weten. Ook het lopend onderzoek van specialisten ouderengeneeskunde staat op de website vermeld, inclusief de wetenschappelijke resultaten uit eerder onderzoek.