Kwaliteit

Thematisch toezicht Infectiepreventie en antibioticaresistentie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is bij individuele instellingen gestart met thematisch toezicht infectiepreventie en antibioticaresistentie. De IGJ wil met haar toezicht bijdragen aan een bedrijfscultuur waar infectiepreventie en het voorkomen van antibioticaresistentie prioriteit krijgen. Infecties met resistente bacteriën vormen namelijk een grote bedreiging voor kwetsbare mensen, zoals de bewoners van verpleeghuizen.

Voor het thematisch toezicht is in 2018 een nieuw toetsingskader ontwikkeld. In dit toetsingskader wordt onder andere in het tweede thema aandacht gegeven aan de rol en de verantwoordelijkheden van de specialist ouderengeneeskunde op dit gebied.

Om duidelijk te maken wat van een (vakgroep van) specialist(en) ouderengeneeskunde verwacht mag worden op de thema’s infectiepreventie en antibioticaresistentie heeft Verenso recent de handreiking Rol van de specialist ouderengeneeskunde op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie gepubliceerd. Om de implementatie van de handreiking te bevorderen is een checklist gemaakt. De checklist is te vinden in de richtlijnendatabase bij de handreiking onder het kopje ‘Aanverwante producten’.

Uitgevoerde rondes thematisch toezicht

Van oktober 2017 tot mei 2018 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een ronde van thematisch toezicht op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie in verpleeghuizen uitgevoerd. Bij het thematisch toezicht ligt de nadruk onder andere op de rol van de specialist ouderengeneeskunde. Over de uitkomsten van dit thematisch toezicht heeft de IGJ een factsheet gepubliceerd.

In 2019 voerde de IGJ een ronde van thematisch toezicht uit in Limburg, waar het toezicht een regionaal karakter had. De IGJ concludeerde dat zorgaanbieders in Limburg op de goede weg zijn als het gaat om de samenwerking tegen antibioticaresistentie. Bij deze uitkomsten werd ook een factsheet gepubliceerd.  

Eind 2020 voerde de IGJ een derde ronde van thematisch toezicht uit in tien verpleeghuizen. Hieruit werd geconcludeerd dat er meer aandacht nodig is voor infectiepreventie en hygiëne in de verpleeghuiszorg. Een verdiepende analyse en een factsheet zijn bij deze uitkomsten gepubliceerd. 

Meer informatie: Else Poot