Kwaliteit

Aanverwante producten

Hier volgen de producten ter implementatie van de richtlijn. 

Klik hier voor een overzicht van de aanbevelingen van de richtlijn Lage luchtweginfecties in PDF.

Klik hier voor het stroomdiagram Koorts/delier in PDF.

Klik hier voor het stroomdiagram Acuut hoesten in PDF.

Tijdens de ontwikkeling van de richtlijn ‘Lage luchtweginfecties bij kwetsbare ouderen’ is systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd om een antwoord te kunnen geven op de uitgangsvragen. Een deel (of een onderdeel) van de uitgangsvragen is met het resultaat van deze zoekacties te beantwoorden, een groot deel echter niet. Uit de resultaten van het literatuuronderzoek is duidelijk geworden dat op het terrein van diagnostiek, antimicrobiële behandeling, ondersteunende behandeling en preventie van lage luchtweginfecties bij kwetsbare ouderen in verpleeghuizen en de eerste lijn nog lacunes in de beschikbare kennis bestaan. De werkgroep is van mening dat (vervolg)onderzoek wenselijk is, om in de toekomst een duidelijker antwoord te kunnen geven op vragen uit de praktijk. Om deze reden heeft de werkgroep de belangrijkste lacunes in kaart gebracht en vervolgens per module aangegeven op welke vlakken nader onderzoek gewenst is.

De werkgroep heeft de volgende kennislacunes in kaart gebracht:
Diagnostiek

  • Er is meer onderzoek nodig op basis waarvan (klinische presentatie, diagnostisch onderzoek en/of predisponerende factoren) bij kwetsbare ouderen met een verdenking op lage luchtweginfectie in verpleeghuizen en de 1e lijn kan worden bepaald of er een indicatie is voor het starten van antimicrobiële behandeling of het voeren van afwachtend beleid.

Antimicrobiële behandeling

  • Er is  meer wetenschappelijk onderzoek nodig naar verwekkers van lage luchtweginfecties bij kwetsbare ouderen in verpleeghuizen en de 1e lijn.

Ondersteunende behandeling

  • Er is meer onderzoek nodig naar de effectiviteit van ondersteunende behandeling (toediening van morfine, zuurstof en vocht en houding in bed) bij kwetsbare ouderen met een lage luchtweginfectie in verpleeghuizen en de 1e lijn.

Preventie

  • Er is meer onderzoek nodig bij kwetsbare ouderen luchtweginfectie in verpleeghuizen en de 1e lijn naar de effectiviteit van interventies gericht op het voorkómen van aspiratie op de preventie van (ernstige) LLWI.

  • Er is meer onderzoek nodig bij kwetsbare ouderen luchtweginfectie in verpleeghuizen en de 1e lijn naar de effectiviteit van het voorschrijven van een antibioticum na een heftige aspiratie en van een (langdurige) onderhoudsbehandeling bij COPD-patiënten ter preventie van (ernstige) LLWI.

Voor de algemene handleiding Implementatie en andere implementatie ondersteunende producten kijkt u hier.

De patientenfolder is hier te downloaden.

Wanneer u op de achterkant van de folder uw instellingslogo wenst te plaatsen, dan kunt u dit doen met behulp van Adobe AcrobatPro.

Mocht het u niet lukken of u beschikt niet over deze versie van Adobe, e-mail uw logo dan naar jheidstra@verenso.nl, zij zorgt dan dat uw logo geplaatst wordt.

 

Specifiek voor specialisten ouderengeneeskunde heeft Bohn Stafleu van Loghum (BSL) in opdracht van Verenso een e-learning Lage luchtweginfecties bij kwetsbare ouderen ontwikkeld. De e-learning is middels een account toegankelijk via de online leeromgeving en biedt ondersteuning bij de implementatie van de richtlijn.

De ontwikkeling van de e-learning is gefinancierd vanuit het programma 'Aanpak van antibioticaresistentie in verpleeghuizen'.

Heeft u nog geen account?

Stuur dan een e-mail naar kwaliteit@verenso.nl onder vermelding van 'e-learning' voor een unieke activatiecode.

 

In samenwerking met V&VN en Zorgspectrum zijn zakkaartjes ontwikkeld waarin de specifieke aandachtspunten voor verpleegkundigen en verzorgenden staan vermeld voor de richtlijn Lage luchtweginfecties. Het zakkaartje is opgemaakt in A6-formaat en deze kunt u bij uw repro-afdeling of huisdrukker laten afdrukken.

A6-zakkaartje LLWI

Klik hier voor producten & kennis voor Lage Luchtweginfecties (UNO Amsterdam)