Kwaliteit

Beste collega’s,

Het zijn bijzondere tijden. Spannende tijden als je denkt aan de gevaren van COVID-19 en de mogelijke effecten van de piekbelasting op onze gezondheidszorg die door dit virus kan ontstaan. Spannend ook omdat het niet allèèn onze kwetsbare ouderen treft, maar uiteraard ook onszelf en onze geliefden. Natuurlijk zullen de meeste van ons met milde klachten dit virus te boven komen. Maar dat geldt helaas niet voor iedereen. Dus ik wil jullie allemaal op het hart drukken toch ook vooral aan je eigen gezondheid te denken! Bescherm jezelf en anderen! Wees niet terughoudend met het dragen van mond-neusmaskers, handschoenen en schort, ook als je twijfelt. Schroom niet. En stimuleer dat ook bij je collega’s en zorgmedewerkers. Niemand heeft er wat aan als jij ziek wordt. Helaas hebben sommige van onze collega’s daar al ervaring mee. Hen wens ik van harte beterschap en een spoedig herstel!

Informatievoorziening

Ik weet dat er op veel plekken een tekort is aan beschermend materiaal en dat er zorgen zijn of er in de nabije toekomst voldoende materialen (zowel isolatie/beschermende middelen als zuurstof, vernevelapparatuur en medicatie) beschikbaar zijn. Dit staat hoog op ons lijstje van acties die we met ActiZ en VWS oppakken. Daarnaast proberen we jullie zo goed als mogelijk te voorzien van alle informatie, actuele behandelplannen en adviezen over hoe om te gaan met uitval en tekorten. Omdat we dit ook afstemmen met ActiZ, en daar waar nodig met andere partijen, duurt het soms iets langer dan sommigen van jullie hopen, maar weet dat we er hard aan werken en zo snel mogelijk schakelen. Zoals jullie ongetwijfeld ook hard werken  in jullie eigen instellingen en regio’s.

Deel kennis en ervaringen met elkaar

Laat ons weten waar je tegenaan loopt. Laat ons ook weten welke goede creatieve ideeën er zijn. Want naast dat dit spannende tijden zijn, zijn dit ook verbroederende tijden. Er gebeurt ontzettend veel en iedereen zet zijn beste beentje voor. Zo was ik erg blij met het telefoontje van een collega uit de regio met de vraag of we wellicht ook gebruik wilde maken van haar overzicht met afspraken met de GGD in de regio en in hun instelling. En dat we haar ook mochten bellen in haar vrije weekend als er nog vragen waren. Super! Ook kreeg ik telefoontjes van collega’s die signalen doorgaven over de onduidelijkheid bij de GGD’en en zorgen over de nieuwe casusdefinitie en de problemen in de bezetting. Daarop kwamen we gezamenlijk met het plan om te kijken of we met de leveranciers van EPD’s een vergelijkbare registratie rond COVID-19 in de langdurige zorg kunnen opzetten.

Solidariteit

Er is veel solidariteit en dat is ook nodig. Zeker de komende tijd. Het is mooi om te zien dat we als specialisten ouderengeneeskunde duidelijk onze rol pakken. Herman Cools mailde mij al met de opmerking dat dit ‘echte ouderwetse verpleeghuisgeneeskunde’ is. En hij heeft gelijk. Wij kunnen dit! In ieder geval voor ‘onze’ mensen. Landelijk sluiten we natuurlijk aan bij alle overleggen om onze kennis te delen. Ik merk dat dat gewaardeerd wordt en dat we ook echt toegevoegde waarde kunnen leveren.

Wij zitten in deze crisis in de frontlinie. Aan ons om te voorkomen dat mensen straks niet meer aan de beademingsapparatuur kunnen omdat het daar vol ligt. En dus, zoals onze minister zo mooi zegt: ‘kijk om naar elkaar en zorg voor jezelf’. Weet dat er op het bureau van Verenso, weliswaar vanuit huis, hard wordt gewerkt om jullie daar waar mogelijk te ondersteunen. We horen graag van jullie! En jullie horen van ons.

Nienke Nieuwenhuizen
Bestuursvoorzitter