25 januari 2022

Stijging aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen

Stijging aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen

Update COVID-19 registratie 25 januari 2022 

Sinds 16 november 2021 publiceert Verenso opnieuw de landelijke tellingen van COVID-19 in verpleeghuizen. We publiceren de gegevens uit Ysis van Gerimedica en uit Ons van Nedap. De gegevens zijn van groot belang om de situatie in verpleeghuizen in kaart te brengen. We vragen specialisten ouderengeneeskunde de COVID-19 registratie om die reden goed te blijven invullen.

Update Ysis

In Ysis zien we deze week 217 nieuwe patiënten die positief zijn getest op COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is -net als vorige week- een toename in het aantal nieuwe besmettingen. Vorige week werden er 162 nieuwe patiënten gemeld met COVID-19. De week daarvoor werden 58 nieuwe besmettingen gemeld. Er zijn deze week geen patiënten in Ysis geregistreerd als overleden aan de gevolgen van COVID-19 in verpleeghuizen.

De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 patiënten. In Ysis zijn op 25 januari (13:00 uur) in totaal 16.734 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 2.902 verdenkingen op COVID-19. In totaal is bij 13.832 patiënten COVID-19 middels een test is vastgesteld. Bij 17.331 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal sinds de start van de registratie in maart 2020 2.751 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 2.311 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 440 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 6.363 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

In Ons van Nedap zijn 41 nieuwe patiënten positief getest op COVID-19. Dit is een toename ten opzicht van vorige week, toen werden er 23 nieuwe patiënten gemeld met COVID-19. De week daarvoor werden 26 nieuwe besmettingen gemeld. Ten opzichte van vorige week zijn 2 patiënten geregistreerd als overleden.

De gegevens uit Ons zijn afkomstig van zorgorganisaties die in de afgelopen periode (opnieuw)  toestemming hebben gegeven voor het delen van de rechte tellingen van de COVID-19 registratie in het EPD. Ons meldt op 25 januari 2022 (12:00 uur) in totaal 5.340 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Dit zijn 2.659 verdenkingen op COVID-19 en 2.681 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld.

Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 475 patiënten zijn overleden; 911 patiënten zijn hersteld. De genoemde aantallen kunnen ook gedeeltelijk uit de extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

GeriMedica en Nedap werken in het kader van het publiek belang op vrijwillige basis en kosteloos mee aan de landelijke tellingen. De COVID-19 registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. Verenso bedankt alle partijen voor hun bijdrage aan de COVID-19 registratie.

Meer informatie: Sandra van Beek

 

Naar nieuwsoverzicht