Opleiding

Dokteren in een nieuwe jas

Daphne-Ruiter.jpg

Tijdens mijn opleiding tot specialist ouderengeneeskunde was ik lange tijd zoekende hoe ik mijn keuzeruimte wilde invullen. Door een samenloop van omstandigheden kwam ik bij Verenso terecht, waar ik vanaf het eerste contact met open armen werd ontvangen. Dat het inhoudelijk in eerste instantie even zoeken was, is niet verwonderlijk.

We leren tijdens onze vervolgopleiding meer over de kwetsbare oudere, hoe we op medisch vlak een specialist en generalist tegelijk kunnen zijn, maar nauwelijks hoe we moeten omgaan met beleidsvraagstukken, moeten praten op managementniveau en voor onze belangen (als individu en als beroepsgroep) moeten opkomen. Tijdens mijn stage bij Verenso heb ik hier meer van gezien en geleerd door het bijwonen van verschillende (bestuurs-)overleggen, maar ook door het van dichtbij meemaken hoe zij op landelijk niveau opereert, waarbij een kleine groep mensen zich enorm inzet om op te komen voor onze diverse en groeiende beroepsgroep.

Daarnaast heb ik mijzelf mogen verdiepen in het gebruik van technologie voor en door specialisten ouderengeneeskunde. Een grote groep respondenten (88%) van mijn enquête liet weten dat ze technologie op dit moment wel degelijk als helpend ervaren in het dagelijks werk. Ook wordt het onderwerp vaak besproken of beschreven binnen de organisatie waar zij werken, echter bespreekt slechts 9,5% het gebruik van technologie binnen de vakgroep. Waar komt deze kloof vandaan? eHealth zal in de breedste zin van het woord in de komende jaren steeds meer gebruikt (moeten) gaan worden om de verder oplopende werkdruk (bij grotere tekorten) aan te kunnen. Meer werk en overleg op afstand laten plaatsvinden is sinds de coronapandemie al in een stroomversnelling geraakt, zou dit een opstap zijn naar verdere uitbreiding van onze digitale infrastructuur?

De beleidsstage bij Verenso heeft mij geleerd om op een andere, voor mij nieuwe, manier te kijken naar ons vak als specialist ouderengeneeskunde. Als een dokter in een nieuwe jas heb ik mij positief laten verrassen door de vele tafels waar Verenso aan zit om voor onze belangen op te komen en heb ik ervaren dat we samen een hoop bergen kunnen verzetten. Ook zonder onderzoeks- of managementachtergrond zijn we goede gesprekspartners op hoger niveau. Laten we daar dan ook niet bang voor zijn en te allen tijde de dialoog aangaan met elkaar!

Daphne Ruiter