Langdurige zorg

De behandeling van patiënten met een Wlz-indicatie door specialisten ouderengeneeskunde worden vergoed uit de Wet langdurige zorg. Het CIZ beoordeeld of ze hiervoor in aanmerking komen. De uitvoering van de Wlz ligt bij de Zorgkantoren.

Afhankelijk waar een patiënt woont, kan de zorg op een aantal manier worden geregeld: VPT, MPT, PGB of ZZP. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft prestaties en beschrijving voor verschillende zorgvormen opgesteld. Op deze pagina van de NZa zijn alle relevante documenten voor bekostiging van de langdurige zorg te vinden. Hieronder zijn de meest belangrijke genoemd. 

2022
2023

Klik hier voor meer informatie over het zorgkantoor of de zorgkantoren van uw werkgebied. 


Wzd in de langdurige zorg

Medische verklaring voor IBS en RM in het kader van Wzd voor patiënten met een Wlz indicatie:

  • Voor patiënten met bekostiging in MPT zijn drie prestaties beschikbaar op dezelfde wijze als in de Zorgverzekeringswet, namelijk 1) voor RM, 2) voor IBS en 3) voor IBS die wel onderzocht is, maar niet aangevraagd. Daarnaast is er een bekostiging voor bijwonen van een rechtszitting toegevoegd.
  • Voor patiënten met bekostiging in VPT en ZZP is bekostiging voor de medische verklaring voor IBS en RM onderdeel van het integrale tarief en is geen aparte bekostiging gecreëerd.

Uitvoering van het stappenplan Wzd voor patiënten met Wlz indicatie:

  • Voor patiënten met bekostiging in MPT zijn de tarieven per 2022 opgehoogd.
  • Voor patiënten met bekostiging in VPT en ZZP is bekostiging voor uitvoering van het stappenplan Wzd onderdeel van het integrale tarief en is geen aparte bekostiging gecreëerd. VWS heeft aangegeven dat het budget uit het kwaliteitskader hiervoor bedoeld is.

Voor consultatie bij crisiszorg heeft de Nederlandse zorgautoriteit bepaald dat dit via onderlinge dienstverlening moet worden bekostigd.

Nieuwsbericht