11 juli 2023

Zorginkoop zorgkantoren beïnvloedt werk specialisten ouderengeneeskunde

Zorginkoop zorgkantoren beïnvloedt werk specialisten ouderengeneeskunde

De contractering door zorgkantoren is recent regelmatig in het nieuws geweest. Zorgaanbieders protesteerden tegen nieuw beleid. Verenso heeft daarom het beleid aan de hand van aantal thema’s geanalyseerd.

Zorgkantoren publiceerden begin juni hun inkoopbeleid 2024-2026. Hiermee is het proces in werking gezet waar aanbieders van zorg hun vragen kunnen stellen en zich kunnen inschrijven op het leveren van zorg. In het zorginkoopbeleid 2024-2026 zien we dat de lijnen die door het kabinet zijn vastgesteld in WOZO terug. De zorgkantoren nemen een lager richttarief (percentage t.o.v. het tarief van de Nederlandse Zorgautoriteit) als uitgangspunt. Naast bekostiging worden eisen gesteld aan onder meer kwaliteit van zorg, samenwerking in de regio, duurzaamheid en technologie. Elk zorgkantoor vult dit naar eigen visie in.

Het valt op dat het voor nieuwe aanbieders het lastig is om toe te treden tot de langdurige zorg. Vrijwel alle zorgkantoren hanteren naast een fors lager tarief in combinatie met aanvullende vereisten voor het leveren van zorg. We zullen vanuit Verenso onze zorgen hierover aan de overlegtafels van bekostiging naar voren brengen.

We geven een overzicht ingedeeld naar thema’s die voor specialisten ouderengeneeskunde relevant zijn. Bekijk hier het overzicht.

Bij ontwikkelingen over de inkoop houden we jullie via de nieuwsbrief op de hoogte.

Meer info: Yvonne Lensink

 

Naar nieuwsoverzicht