Opleiding

“Geneeskunde is meer dan alleen medisch handelen”

 Jeroen-van-de-Ploeg.jpg

Eind februari startte aios Jeroen van der Ploeg zijn beleidsstage bij Verenso. “Geneeskunde is meer dan alleen medisch handelen. Deze stage is de perfecte kans om mij even te focussen op de beleidsmatige kant van het vak.”

“Tijdens de opleiding Geneeskunde wilde ik dermatoloog worden. Maar gedurende mijn coschappen in het laatste jaar kreeg ik meer zicht op wat het werk daadwerkelijk inhield. Met name de korte consulten van tien minuten deden mij twijfelen. Ik was op zoek naar meer verdieping en moest terugdenken aan mijn coschap Ouderengeneeskunde dat destijds goed was bevallen. Het idee om dermatoloog te worden heb ik toen laten varen en ik ben als basisarts in een verpleeghuis aan de slag gegaan. Wat ik zo leuk vond is dat ik in het verpleeghuis al snel een eigen afdeling kreeg met de daarbij horende verantwoordelijkheden. Ik voelde mij  als een vis in het water. Na de eerste week wist ik het al zeker: dit gaat ‘em worden! Niet lang daarna ben ik gestart met de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.”

Floating Doctors

“Omdat ik mijn horizon wilde verbreden, heb ik mijn opleiding een half jaar onderbroken om op een afgelegen eilandengroep in Panama te gaan werken voor Floating Doctors. Daar leverde ik basale geneeskundige zorg aan de inheemse bevolking. Het was een wereld van verschil met de zorg in de Westerse wereld. Zo bezocht ik een verlamde man die net buiten een dorpje in de ‘the middle of nowhere’ woonde. Buiten zag ik een rolstoel staan, maar die was daar totaal onbruikbaar. Ten eerste was er een trap naar de voordeur en ten tweede zakte ik zelf tot mijn knieën in de modder… Tijdens het gesprek dat ik met deze man had kwam ik erachter dat hij vooral gebaad zou zijn bij wat meer persoonlijke aandacht.”

Geslaagde stage bij Verenso

“Ik vind het belangrijk om mijzelf op meerdere vlakken te ontwikkelen, daarom heb ik gekozen voor een beleidsstage bij Verenso.  Ik doe onderzoek naar de waarde van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn door middel van een literatuurstudie en verdiepende interviews. Ik focus mij daarbij puur op inhoud en de visie van de specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen die ik spreek. In mei rond ik dit onderzoek af, maar ik kan nu al zeggen dat ik het een geslaagde stage vindt. Ik heb nu veel beter in beeld wat er allemaal gebeurt op het bureau van Verenso en wie de mensen zijn die daar achter zitten. Ook vind ik het interessant om te ervaren wat er speelt op het gebied van belangenbehartiging en financiering, door overleggen bij te wonen met VWS, NZa, zorgverzekeraars en klankbordgroepen van specialisten ouderengeneeskunde.”

Bijzonder

“Na afronding van mijn opleiding denk ik dat ik aan de slag ga in de eerste lijn. Ik verwacht dat dit in de toekomst steeds groter zal worden. Daarnaast heb ik een voorliefde voor palliatieve zorg. Ik vind het bijzonder om iemand te mogen begeleiden in het laatste stukje van zijn leven en het mogelijke leed wat daarbij komt kijken, te verzachten.”

Jeroen van der Ploeg