Opleiding

Stage bij Verenso: “Er ging een wereld voor me open!”

AlevKarasu.jpg


De afgelopen drie maanden heb ik een beleidsstage gedaan bij Verenso. Ik werd met open armen ontvangen: iedereen heet je warm welkom, stimuleert je om gesprekken te voeren met alle medewerkers en zo leer je de vereniging en het bureau beter kennen. Ik werd meegenomen naar overleggen met externe partijen en kwam in contact met inspirerende specialisten ouderengeneeskunde en hoogleraren. Het is werkelijk een hele wereld die voor je opengaat.

Gedurende mijn stage heb ik meegeschreven aan een position paper over de herziening van het eerstelijnsverblijf (ELV). Het ELV is volop in ontwikkeling en omdat ik in mijn eerste jaar van de opleiding een observatieafdeling onder mijn hoede heb gehad, en daarmee dus veel ELV bedden, was dit een perfect passend onderwerp. Ik herkende de problematiek vanuit mijn eigen dagelijkse praktijk en sprak specialisten ouderengeneeskunde en zorgaanbieders die hier ook een visie op hadden. Verder heb ik een overleg en een expertsessie met zorgverleners en zorgaanbieders bijgewoond, georganiseerd door de Nederlandse Zorgautoriteit en Ministerie van VWS. Daar heb ik ook geleerd hoe belangrijk het is om als specialist ouderengeneeskunde input te leveren voor Verenso, zodat zij goed beslagen ten ijs komen en hiermee kunnen opkomen voor onze belangen.

Ik vond het een inspirerende stageperiode en het heeft bij mij de waardering voor onze beroepsvereniging aangewakkerd. Ik dacht dat ik ongeveer wist waar Verenso zich mee bezighoudt, maar ik had geen idee hoeveel ze op het bureau doen!  Ben jij aios en weet je nog niet waar je je keuzestage wilt doen? Denk dan aan Verenso!

Alev Karasu