Opleiding

Samenwerking met richtlijncommissies

Jobje Haaijman vindt het belangrijk dat wij als specialisten ouderengeneeskunde ons professioneel goed ontwikkelen en dat we ons geluid laten horen over ouderengeneeskundige onderwerpen zoals bijvoorbeeld het voorkomen van antibioticaresistentie.

 "Hoe gaat u om met infectiepreventie en het voorkomen van antibioticaresistentie?" 

Actief voor twee nieuwe Verenso richtlijnen

Jobje is voor Verenso actief op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie. Ze werkte mee aan een scala van WIP-richtlijnen en zit in de werkgroepen voor de twee nieuwe Verenso richtlijnen Urineweginfecties (UWI) en Lage luchtweginfecties (LLWI). De input van de expertise van actieve leden is voor het bureau van Verenso essentieel. Ook bij allerlei overlegvormen en onderhandelingen met overheidsinstanties of samenwerkingspartners in het land heeft Verenso vaak behoefte aan de input van actieve leden. Voor de richtlijnen UWI en LLWI is door VWS een subsidie verstrekt. VWS heeft, onder leiding van minister Schippers, de bestrijding van de antimicrobiële resistentie tot een speerpunt van haar beleid gemaakt. In de genoemde richtlijnen wordt veel aandacht besteed aan juiste diagnose stelling en het verantwoord voorschrijven van antibiotica.

Antibioticaresistentie is een groeiend probleem

Infectiepreventie is geen populair onderwerp in de verpleeghuizen, maar aandacht hiervoor is echt noodzakelijk. Jobje Haaijman deelt de bezorgdheid van de minister over dit onderwerp: “Mensen zijn geneigd om nu eenmaal te accepteren dat er infecties zijn en dat we die dus moeten behandelen, maar ze beseffen vaak niet dat ze deze infecties zelf overdragen. Men heeft de neiging om vooral bang te zijn dat we virusinfecties als NORO -of erger BRMO’s- overdragen, maar men vergeet dat er een veel groter gevaar op de loer ligt.” Onder de verwekkers van UWI is er al heel veel resistentie tegen de orale antibiotica die wij in het verpleeghuis gebruiken. Deze uiterst resistente verwekkers die nog net geen BRMO zijn, worden ook verder verspreid door onvoldoende hygiëne. “Hierdoor kunnen we bewoners met hele gewone UWI op termijn steeds vaker niet meer zelf in het verpleeghuis behandelen. Dit tij kunnen we keren door zowel het rationeler voorschrijven van antibiotica als door een betere hygiëne.”

Hygiënemaatregelen voor de hele organisatie

En het gaat meestal niet eens om grote dingen, vertelt Jobje Haaijman verder: “Vaak gaat het om simpele hygiëne maatregelen die niet bedreigend zijn voor je werk of de huiselijkheid”. Bij infectiepreventie gaat het erom hoe je omgaat met dingen; natuurlijk is goede handhygiëne essentieel, maar ook dat men niet zomaar spullen die gebruikt werden voor wond- of mondzorg even op een nachtkastje legt voor ze de prullenbak ingaan. Of dat men met hetzelfde nagelschaartje de nagels van meerdere bewoners knipt. “Het zit in zoveel kleine dingen”, stelt Jobje Haaijman. Het hoeft niet veel meer tijd te kosten, maar het is vooral anders leren kijken en denken over de overdracht van micro-organismen in de hele organisatie.

Een stap in de goede richting

Verenso wil zich de komende jaren inzetten om bewustzijn te creëren op het gebied van de hygiëne en infectiepreventie en het tegengaan van antimicrobiële resistentie in de hoop dat steeds meer mensen in het veld zich afvragen: “Staat infectiepreventie en het voorkomen van antibioticaresistentie voldoende op de agenda van onze eigen organisatie?”. Met de Verenso richtlijnen Urineweginfecties en Lage luchtweginfecties zetten we in ieder geval een stap in de goede richting om doordacht met deze thematiek om te gaan. 

Jobje Haaijman, specialist ouderengeneeskunde