Elektronisch patiëntendossier ouderengeneeskunde (EPD)

Specialisten ouderengeneeskunde zijn zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens die door hen geregistreerd worden. Dit wordt bij voorkeur vastgelegd in een elektronisch patiëntendossier (EPD) op een zodanige wijze dat andere beroepsbeoefenaren en instellingen daarvan gebruik kunnen maken indien dit gewenst en toegestaan is.

In 2012 is Verenso gestart met het certificeren van EPD-systemen voor specialisten ouderengeneeskunde aan de hand van een programma van eisen. De doelstelling was het verhogen van de kwaliteit van het EPD ter ondersteuning van het werk van de specialist ouderengeneeskunde.

Verenso stopt met certificering van EPD’s

In 2018 heeft het bestuur van Verenso besloten te stoppen met het certificeren van EPD-systemen. Verenso wil de genoemde doelstelling vormgeven op een wijze die meer past bij Verenso als beroepsvereniging. Momenteel vinden belangrijke landelijke ontwikkelingen plaats rondom het registreren van gegevens in EPD’s, zowel in de cure als in de care. Dit betekent dat het huidige programma van eisen herzien moet worden.

Daarnaast ontvangen wij signalen van specialisten ouderengeneeskunde dat de huidige certificering onvoldoende ondersteuning biedt in de keuze voor een EPD-systeem. Op basis van deze ontwikkelingen, in combinatie met een veranderende rol van de beroepsvereniging, heeft Verenso besloten om niet met de certificering verder te gaan. Verenso zal wel een aangepast programma van eisen ontwikkelen dat door specialisten ouderengeneeskunde en organisaties gebruikt kan worden bij de keuze voor een EPD-systeem.

Beëindiging van certificering

Sinds 2012 zijn twee EPD-systemen door Verenso gecertificeerd: Ysis (GeriMedica) en Ons (Nedap). De certificering van Ysis loopt tot 1 december 2019. De certificering van Ons is formeel op 1 oktober 2017 verlopen. Omdat Verenso niet de mogelijkheid biedt tot hercertificering, zal de certificering van Ons uit coulance worden verlengd tot 1 december 2019. Daarna vervalt de certificering definitief.