Opleiding

“Teamwork is een belangrijk onderdeel van mijn vak”

Yvonne-Vriens.jpg

Als middelbare scholier met een bijbaan in een verzorgingshuis wist Yvonne Vriens het al: ze wilde later ook een baan in de ouderenzorg. En dat is gelukt! Inmiddels volgt zij de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. “Eigenlijk vind ik alles leuk aan het vak”.

“Toen ik Geneeskunde studeerde heb ik er nog even over nagedacht om huisarts te worden. Maar na mijn eerste keuze coschap in een verpleeghuis wist ik zeker dat ik specialist ouderengeneeskunde wilde worden. Ik vind het met name heel fijn om in een team te werken met andere professionals, zoals diëtisten, logopedisten en fysiotherapeuten. Ook werk ik veel samen met verpleegkundigen en verzorgenden. Omdat zij het meest intensief contact hebben met patiënten, zijn zij mijn oren en ogen. Dat betekent ook dat je goed op elkaar moeten kunnen vertrouwen. Door die samenwerking kom ik soms ook tot een andere visie. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om probleemgedrag, houdt een verpleegkundige er soms andere ideeën op na dan ik. Maar door er samen over te praten kom je uiteindelijk tot een goed plan waar ook de patiënt het meest bij gebaat is.”

Voldoening

“Begin 2020 startte ik mijn stage op de afdeling Geriatrie van het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Dat was een pittige tijd omdat toen de eerste corona-uitbraken ontstonden en we nog heel weinig wisten. Daarna kwam ik terecht op mijn huidige stageplek bij Reinier van Arkel, een organisatie die gespecialiseerd is in psychische en psychiatrische hulpverlening. Ik werk daar op een afdeling met ouderen met een psychiatrisch ziektebeeld die 24-uurs zorg nodig hebben. Na een drukke tijd in het ziekenhuis moest ik daar weer even wennen, maar inmiddels heb ik mijn draai gevonden. Ik vind het bijzonder om met mensen met dementie te werken. Dat komt omdat ze zo ‘eigen’ zijn. Ik vind het een uitdaging om te kijken hoe ik contact met deze mensen kan maken en ze weer even naar het hier en nu te brengen. Zoiets geeft mij echt voldoening.”

Openstaan voor anderen

“De komende periode start ik met mijn derde jaar waarbij de geriatrische revalidatie en de eerste lijn aan bod komen. Ik ben benieuwd hoe ik dat zal ervaren, maar tot nu toe vind ik eigenlijk alles leuk. Ouderengeneeskunde is een prachtig vak! Ik heb zelf met mijn enthousiasme een paar vriendinnen over de streep getrokken om het verpleeghuis in te gaan en ook met de opleiding te starten. Tegen alle geneeskundestudenten zou ik willen zeggen: ga eens meelopen om te zien wat een specialist ouderengeneeskunde allemaal doet. Sta open voor anderen en ga onbevooroordeeld naar binnen. Dat kan je heel veel brengen.”