Over Verenso

Accreditatieorgaan

Het Accreditatieorgaan heeft als taak het beoordelen van de aangeboden nascholing voor specialisten ouderengeneeskunde. De kwaliteit van de aangeboden deskundigheidsbevordering wordt beoordeeld aan de hand van criteria vermeld in de nota Regelgeving College voor Accreditatie Cluster 1. Tevens stelt het Accreditatieorgaan voor iedere geaccrediteerde activiteit het aantal accreditatiepunten/uren vast.

Zie ook: FAQ accreditatie en herregistratie

Leden Accreditatieorgaan:
  • Dhr. B. (Bas) ter Brugge, specialist ouderengeneeskunde, voorzitter
  • Mw. L. (Lonneke) van de Burgwal specialist ouderengeneeskunde, vice-voorzitter
  • Dhr. J. (Jelle) Hoeksma, specialist ouderengeneeskunde
  • Mw. A.H. (Rian) van Pagee, specialist ouderengeneeskunde
  • Dhr. M. (Marco) Repko, specialist ouderengeneeskunde
  • Mw. M.A. (Marjolein) Vegers, specialist ouderengeneeskunde

Meer informatie: Marleen van Son