Over Verenso
Team Kwaliteit

Dr. M.A.C. van Son (Marleen)

Beleidsadviseur
Dr. M.A.C. van Son (Marleen)
Als beleidsadviseur in het team Kwaliteit van Verenso houd ik mij bezig met de ondersteuning van vakgroepvisitaties en van visitaties voor specialisten ouderengeneeskunde die niet aan een vakgroepvisitatie kunnen deelnemen (SOz-visitaties). Samen met mijn collega Lauri Faas richt ik mij tevens op de evaluatie en doorontwikkeling van de toegepaste visitatiemethodiek. Daarnaast werk ik aan het dossier Accreditatie. Ik doe dit alles vanuit mijn achtergrond in de medische psychologie en heb ervaring in de procesmatige en methodologische ondersteuning van kwaliteitsprojecten van verschillende medische disciplines. Voor algemene vragen of opmerkingen over visitatie kun je mailen naar kwaliteit@verenso.nl.
Neem contact met mij op:
  • mvanson@verenso.nl
Aanwezig op
  • Maandag
  • Dinsdag
  • Woensdag
  • Donderdag