Over Verenso

Verenso-Beurs 2024

Ieder jaar kunnen Verenso-leden een subsidie van € 10.000 winnen voor wetenschappelijk onderzoek. Dit jaar gaat de Beurs naar Thea Zonneveld-Heil voor het onderzoek: ‘De crisis in beeld – retrospectief onderzoek naar crisisopnames bij dementie’.

Foto-Thea-Zonneveld_2.jpg

 

Bestemming Verenso-Beurs

In dit onderzoek wordt het beloop voorafgaande en tijdens een crisisopname in het verpleeghuis en de verschillen hierin met een reguliere opnames op een psychogeriatrische afdeling onderzocht. Het onderzoek biedt inzicht in de behoeften in crisissituaties bij de persoon in crisis, de mantelzorger en de zorgverleners. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan het maatschappelijk debat over de (on)wenselijkheid van crisisopnames die toenemend plaats zullen vinden als gevolg van de dubbele vergrijzing, focus op thuis wonen en oplopende wachtlijsten