Kwaliteit

Programma Implementatie richtlijn Medicatieoverdracht in de keten

 

Verenso neemt deel, als onderdeel van de sector VVT, aan het programma Implementatie richtlijn Medicatieoverdracht in de keten. Het doel van het project is dat alle sectoren in de zorg samen met hun softwareleveranciers toewerken naar een actueel en compleet overzicht van medicatiegegevens, dat wordt gevoed vanuit alle sectoren. Dit overzicht is ieder gewenst moment opvraagbaar voor zowel de zorgverlener als de patiënt.

Het programma wordt centraal aangestuurd door Nictiz. Voor iedere sector is een projectleider aangesteld, voor de VVT wordt deze geleverd door Actiz. Verenso is voor de VVT verantwoordelijk voor de inhoudelijke inbreng vanuit de specialisten ouderengeneeskunde. De betrokken beleidsadviseur van Verenso houdt daarover nauw contact met een klankbordgroep van specialisten ouderengeneeskunde. ActiZ, Verenso en V&VN vormen samen het projectteam VVT binnen het programma. De eerste 2,5 jaar van het programma zijn veel besluiten genomen over de (digitale) implementatie van de richtlijn Medicatieoverdracht in de keten. Op dit moment loopt een Kickstart in een aantal regio’s, die loopt tot eind 2024. In de Kickstart wordt de besluiten getoetst en over een aantal thema’s wordt informatie verzameld om op een later moment besluiten te kunnen nemen. Voor de VVT vindt een Kickstart plaats in de regio Friesland en Rotterdam. Na de Kickstart wordt gestart met de landelijke uitrol. Hoe deze er precies uit gaan zien is nog niet bekend.

Centraal in het programma staan de richtlijn Medicatieoverdracht in de keten en de informatiestandaard Medicatieproces 9. De informatiestandaard Medicatieproces 9 is een set afspraken over eenduidige registratie en uitwisseling van medicatiegegevens. Met deze standaard kan informatie van het voorschrijven door de arts tot en met het gebruik door de patiënt worden uitgewisseld tussen de registratiesystemen van de verschillende zorgverleners en het persoonlijk gezondheidsdossier van de patiënt.

Klik hier voor meer informatie over het programma. Een samenvatting van het project is te vinden in deze factsheet.


Contactpersoon Verenso: Else Poot