Kwaliteit

Aanverwante producten

Hier volgen de producten ter implementatie van de handreiking. 

Op 27 juni heeft Verenso, in samenwerking met het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Noord-Brabant en de GGD West-Brabant, een webinar over de rol van de specialist ouderengeneeskunde bij infectiepreventie en antibioticaresistentie georganiseerd. Het was een geslaagd webinar met veel interactie tussen de deelnemers.

Lees meer