Kwaliteit

Regionale zorgnetwerken

Er zijn negen regionale zorgnetwerken antimicrobiële resistentie die heel Nederland bestrijken. Een zorgnetwerk is een samenwerkingsverband van zorginstellingen in een regio. Een specialist ouderengeneeskunde maakt deel uit van elk zorgnetwerk. De taken van de zorgnetwerken zijn onder andere surveillance, opstellen van en adviseren bij beheersmaatregelen, deskundigheidsbevordering en antibiotic stewardship.

Wat kun je verwachten van het netwerk?

Het regionale zorgnetwerk AMR is een regionaal samenwerkingsverband. Binnen het netwerk worden gezamenlijk diverse hulpstructuren ontwikkeld. De netwerken bieden vooral de mogelijkheid om met andere zorgprofessionals in contact te komen om adviezen, kennis en hulpmiddelen te delen en te ontwikkelen.

Binnen het netwerk is een goed overzicht van alle beschikbare kennis en middelen in de regio beschikbaar. Ook voor vragen die met antimicrobiële resistentiete maken hebben kan binnen het netwerk verwezen worden. Daarnaast kunnen vanuit het netwerk (scholings)bijeenkomsten georganiseerd worden om infectiepreventie en antibioticaresistentie onder de aandacht te brengen en aan deskundigheidsbevordering te werken. De netwerken geven geen invulling aan het beleid van individuele instellingen, dit ligt bij de instellingen zelf.

Omdat elke regio zelf invulling geeft aan de overkoepelende taken die toebedeeld zijn vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn de netwerken onderling verschillend. Kijk daarom op de website van het netwerk in jouw regio om te weten te komen wat het zorgnetwerk voor jou kan betekenen.

 AMR-Zorgnetwerken.jpg