Kwaliteit

I want to break free?


Op weg naar een consult aan huis, op verzoek van de huisarts, hoor ik op de autoradio dat men voornemens is een enquête te houden naar de eventuele versoepeling van de bezoekersregeling aan verpleeg- en verzorgingshuizen. Talloze argumenten komen voorbij, maar ik hoor weinig inhoudelijke overwegingen. Ik lees heel veel over Corona. Maar van een plotse wijziging in het morbiditeitsrisico binnen de verpleeghuizen kwam ik nergens iets tegen. Bij de enquête hangt natuurlijk veel van de vraagstellingen af. Zoals gewoonlijk. Zomaar zonder voorwaarden versoepelen zie ik niet zitten. Ik ben net een collega op de parkeerplaats tegengekomen die zichtbaar vermoeid van een ‘Coronabrandhaard’ vandaan kwam. Ben zelf ook nog steeds bezig met ‘supportive medicine’ en ‘comfortzorg’ voor ernstig zieke mensen.  

Zou het misschien helpen als we Corona en COVID vervangen door termen als ‘Open TBC’ of ‘De Pest’?  Zodat de bevraagden de bedreiging van dit virus beter begrijpen of voelen? Heel kort voel ik een teleurstelling dat we niet meer als helden worden gezien. Maar ook zonder dat laudatum blijf ik ‘voor mijn patiënten gaan’. Ik ben blij dat onze voorzitter in allerlei gremia de boel op scherp zet en daarmee zorgt voor een aanhoudende alertheid in den lande.

Bij de voordeur van de cliënt tref ik mijn vaste zorgconsulent waarmee ik regelmatig consulten doe. Altijd energiek, creatief en oplossingsgericht. Ze wil graag een overleg in ons eerstelijnsteam over hoe de toenemende zorgproblematiek bij ouderen in de eerste lijn aan te pakken. Zou dat niet voorrang moeten hebben boven een ‘versoepeling’? Maar familie wil vaak hun dierbare/vader/moeder niet weken ‘kwijt zijn’. Een dilemma waar ‘zorg op maat’ voor bedacht moet worden. Goed om daar met betrokkenen op korte termijn over te praten.

Het consult verloopt vlug en de cliënt wil opvallend graag naar het verpleeghuis, waar voortdurend hulp geboden kan worden. Als ik de huisarts bel vraagt deze of ik de dochter wil uitleggen waarom wij voor een bezoekverbod hebben gekozen. Ik beloof dat te zullen doen.
Op de terugweg naar het verpleeghuis zet ik de radio weer aan. Freddy Mercury zingt: ‘I want to break free’. Zelf twijfel ik daar totaal niet over. Mensen blijven ons nodig hebben en op ons vertrouwen. Dat blijkt wel weer bij dit consult.
 

Mathieu Prevoo
Bestuurder Wetenschap en Opleiding