Specialisten ouderengeneeskunde in de eerste lijn

Geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen (GSZP) is een vorm van zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen met een complexe zorgvraag in de thuissituatie zonder indicatie voor langdurige zorg, door specialisten ouderengeneeskunde en andere behandelaren in nauwe samenwerking met de huisarts en het eigen zorgnetwerk van de patiënt.

De specialist ouderengeneeskunde werkt aan een nieuw evenwicht voor de patiënt gericht op het langer thuis wonen met meer kwaliteit van leven, het voorkomen, uitstellen of verkorten van opnames en een goede overdracht naar het verpleeghuis als dat echt nodig is.

De specialist ouderengeneeskunde gebruikt hier onder meer het geriatrisch assessment , advance care planning, multidisciplinaire samenwerking en het huisbezoek om de context van de patiënt te leren kennen en zijn functioneren in het dagelijks leven te beoordelen.

In deze rapportage treft u meer informatie over het handelen van de specialist ouderengeneeskunde aan de hand van het productenboek.

Kwetsbare ouderen met een indicatie voor langdurige zorg die (tijdelijk) thuis wonen of in een zogenaamde kleinschalige woonvorm zonder behandeling, kunnen ook zorg ontvangen van specialisten ouderengeneeskunde vanuit samenwerking met de huisarts.

Lees hier meer over kleinschalige woonvormen. En kijk voor verschillende bekostigingsvormen op de pagina van de langdurige zorg.

Kijk hier voor meer informatie over bekostiging van palliatieve zorg.

 

Nieuws
Inspirerende voorbeelden
Publicaties van leden
Conferentie ouderengeneeskunde in de eerste lijn - 17 mei 2018