6 juli 2021

Bekostiging medische verklaring in het kader van Wzd in Zorgverzekeringswet in 2021 gepubliceerd

Bekostiging medische verklaring in het kader van Wzd in Zorgverzekeringswet in 2021 gepubliceerd

De actieve lobby van onder meer Verenso op de bekostiging Wzd heeft er toe geleid  dat de medische verklaring in het kader van Wzd ten behoeve van een rechterlijke machtiging (RM) en inbewaringstelling (IBS) in de Zorgverzekeringswet (Zvw) kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiertoe een prestatie gepubliceerd onder Overige Geneeskundige Zorg en bevat een integraal tarief van maximaal € 559,69. Deze geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Klik hier om de beleidsregel en de prestatie- en tariefbeschikking te lezen.

De kosten voor het bijwonen van een rechtszitting kunnen op dit moment (nog) niet vanuit de Zvw worden bekostigd. VWS onderzoekt welke mogelijkheden hiervoor zijn in de toekomst. Over uitbreiding van het tarief voor IBS in 2022 zijn we nog in gesprek met de NZa.

Meer informatie: Yvonne Lensink

 

Naar nieuwsoverzicht