Kwaliteit

RAILZ | Richtlijnen voor Artsen in de Langdurige Zorg   

Op weg naar passende zorg!

Logo-RAILZ.jpg

De langdurige zorg staat voor complexe uitdagingen, zoals toenemende zorgzwaarte en een tekort aan zorgprofessionals. In het licht van deze ontwikkelingen is het des te meer van belang dat artsen op basis van de laatste inzichten en kennis de juiste diagnoses kunnen stellen en een behandeling kunnen starten, stoppen of bijstellen. Daarom zijn we in 2023 gestart met RAILZ.

RAILZ biedt artsen in de langdurige zorg (specialisten ouderengeneeskunde en artsen VG) de benodigde expertise en ondersteuning in de vorm van monodisciplinaire richtlijnen en handreikingen. Het programma richt zich op zowel ontwikkeling van medisch inhoudelijke richtlijnen, als op handreikingen die artsen ondersteunen in de praktijk, bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan een richtlijn over Virale luchtweginfecties waarin o.a. het recent ontwikkelde behandeladvies van Covid en de verouderde richtlijnen Influenza samen gaan komen in een actuele versie.

Samen bereik je meer: Verenso en NVAVG slaan de handen ineen

In het meerjarige RAILZ-programma, gefinancierd door VWS, bundelen Verenso en NVAVG de krachten. Over een periode van vier jaar werken we aan de ontwikkeling van maar liefst 13 monodisciplinaire richtlijnen en handreikingen voor artsen in de langdurige zorg. Maar onze samenwerking gaat verder dan het gezamenlijk ontwikkelen van richtlijnen. Binnen RAILZ werken we ook intensief aan de verbetering en doorontwikkeling van onze kwaliteitscyclus en richtlijnmethodologie. Naast de focus op praktische implementatie, gaat speciale aandacht uit naar patiëntenvertegenwoordiging, duurzaamheid en het slim inzetten van ondersteunende zorgtechnologie. Zo zetten Verenso en de NVAVG samen een belangrijke stap richting passende zorg.

Doelstellingen

RAILZ werkt aan een zestal doestellingen:

  1. Het ontwikkelen van medisch inhoudelijke monodisciplinaire richtlijnen, nieuw en revisie (minimaal zes);
  2. De ontwikkeling van praktische handreikingen (minimaal zeven);
  3. De implementatie van richtlijnen en handreikingen;
  4. Het moderniseren/ontwikkelen van een gezamenlijke Verenso/NVAVG richtlijnendatabase;
  5. Deelname/coördinatie aan/van externe richtlijnen;
  6. Het updaten en onderhouden van de kwaliteitscyclus binnen Verenso en de NVAVG.
Informatie

Wil je meer weten over RAILZ of heb je vragen? Neem contact op met Else Poot, programmamanager van RAILZ.