Over Verenso

Vaccinaties COVID-19

Ofschoon wij de druk om snel met een vaccin te komen begrijpen, vindt Verenso het belangrijk om in dit traject zorgvuldig te werk te gaan. Zo is het belangrijk afdoende tijd te nemen voor bijvoorbeeld het verspreiden van informatie over de werking en mogelijke bijwerkingen van het uiteindelijk goedgekeurde vaccin.  Meer informatie en onze nieuwsberichten over COVID-19 vaccinaties vindt u op deze webpagina. 


Position paper geleerde lessen langdurige zorg COVID-19

Op 1 juli 2020 heeft Verenso in samenwerking met ActiZ, VenVN en Zorgthuis een notitie gestuurd aan VWS en de Tweede Kamer. In deze notitie met de naam ‘Position paper geleerde lessen langdurige zorg COVID-19 (zowel verpleeghuiszorg, kleinschalige woonvoorziening als wijkverpleging)' worden de geleerde lessen tijdens de COVID-19-periode door de vier genoemde verenigingen uiteengezet. Er is gekozen voor een top 5 aan lessen, die allen ook met adviezen en vragen aan de minister gepaard gaan.

Verenso heeft voor deze notitie onder meer de input gebruikt van haar leden uit de zoom-bijeenkomst van 23 juni 2020. Belangrijke adviezen gaan bijvoorbeeld over maatwerk voor de bezoekregeling bij een eventuele tweede golf en over het zorgen voor samenwerking tussen care en cure, zowel op landelijk als op regionaal niveau. Belangrijke randvoorwaarden als voldoende PBM, tests en de aanwezigheid van regionale prevalentiecijfers worden ook genoemd.