Over Verenso

Verenso Beurs 2016

Verenso stelde in 2016 € 10.000,- beschikbaar voor de Beurs. Tijdens het Verenso voorjaarscongres werd de winnaar bekend gemaakt. De prijs werd toegekend aan Verenso-lid Coby Tibben.

Publicatie winnaar Beurs 2016 over Slaap & Agitatie onderzoek

In 2016 won specialist ouderengeneeskunde Coby Tibben de Verenso Beurs. Zij deed onderzoek naar de relatie tussen slaap, agitatie en nachtelijke onrust bij mensen met dementie in het verpleeghuis. Na enige vertraging verscheen in juni 2021 haar artikel over dit onderzoek in Aging & Mental Health 2021, p 1-9 en te lezen via Taylor & Francis Online. 

Bestemming Beurs 

Zij doet onderzoek naar de relatie tussen slaap, agitatie en nachtelijke onrust bij mensen met dementie in het verpleeghuis. Het gaat om een idiografisch onderzoek, oftewel elke patiënt vormt een studie op zich (n=1 studie). Door bij 15 patiënten dagelijks gedurende 60 dagen de slaap en mate van onrust te meten, kan met geavanceerde statistische bewerking (tijdreeksanalyses) uitgezocht worden of een slechte slaap leidt tot onrust, dan wel of onrust leidt tot een slechte slaap, dan wel beide fenomenen bij een patiënt volledig los van elkaar staan. Verwacht wordt binnen de groep van 15 patiënten reeds verschillende type patiënten te identificeren. Hierdoor is voor elke patiënt een veel gerichter advies te geen dan mogelijk is op basis van onderzoeksresultaten met groepen patiënten; oftewel, zorg op maat.

Coby-Tibben-BEURS-website.jpg