Over Verenso

Verenso Beurs 2013

Tijdens het Verenso-congres op 28 november 2013 maakte René Boeren, voorzitter van de raad van toezicht, de winnaar van de Verenso-Beurs bekend. De Beurs heeft als doel de onderbouwing van ons vakgebied, de ouderengeneeskunde, te bevorderen. Annemieke Slobbe is de winnares van de Verenso-Beurs 2013 en hier is een bedrag van € 10.000 aan verbonden. Dit bedrag wordt gebruikt voor haar onderzoek. Hieronder geeft zij in het kort weer waar zij de Beurs voor gaat gebruiken. 

 

Bestemming Beurs

Met de Verenso-Beurs ga ik vol enthousiasme een start maken met onderzoek naar prevalentie, incidentie en beloop van farmacologische interventies bij patiënten met de ziekte van Huntington (ZvH). Allereerst ga ik in kaart brengen wat het medicatiegebruik is bij alle ZvH patiënten in Huntington centrum Topaz Overduin gedurende een kalenderjaar. Vervolgens zullen na een interventie effectmetingen gedaan worden waarbij ik verwacht dat dit leidt tot meer rationele farmacotherapie. Ik word bij dit onderzoek ondersteund en begeleid door collega’s Wilco Achterberg, Victor Chel, Lani Liem en Anne van der Plas.

A-Slobbeweb.jpg