Kwaliteit

Wetenschapsagenda

Tijdens de algemene ledenvergadering op 29 november 2018 presenteerde voorzitter Nienke Nieuwenhuizen de eerste Verenso wetenschapsagenda. De voorbereidende activiteiten van deze wetenschapsagenda bestonden uit het in kaart brengen van gepromoveerde specialisten ouderengeneeskunde, lopende onderzoekslijnen en een analyse van door Verenso gepubliceerde richtlijnen. Daarnaast hebben we leden geraadpleegd via een online enquête en brainstormsessies in groepsbijeenkomsten. Doel hiervan was om kennishiaten te inventariseren.

De verzamelde kennishiaten werden vervolgens thematisch ingedeeld, ontdubbeld en geprioriteerd. Prioritering vond plaats door een werkgroep bestaande uit (gepromoveerde) specialisten ouderengeneeskunde, aioto’s en aios op basis van relevantie, urgentie en haalbaarheid. Daarnaast werden hoogleraren apart betrokken in dit proces. Naar de geprioriteerde vragen werd een oriënterend literatuuronderzoek gedaan ter bevestiging van de actualiteit van het kennishiaat.

Uit een lijst van 128 kennishiaten is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid een top 10 samengesteld. De beantwoording van die vragen versterkt de wetenschappelijke basis van het dagelijks handelen van specialisten ouderengeneeskunde. De ontbrekende thema’s en vragen kunnen nog steeds in aanmerking komen wanneer een onderzoeksvraag uit de top 10 is beantwoord. Het is dan ook belangrijk om van de wetenschapsagenda een levend document te maken. Daarnaast pleit de werkgroep voor samenwerking binnen de bestaande netwerkstructuren en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek. Door in te zetten op deze aanbevelingen kan de specialist ouderengeneeskunde de best passende medische zorg blijven verlenen aan kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag.

Meer informatie: Wendy Hommes-Poucki