Kwaliteit
PDF
Genereer PDF document

Fasen uitbraakmanagement
 

Uitbraakmanagement kan gezien worden als een cyclisch proces dat een instelling ononderbroken doorloopt. Ruwweg kan dit proces opgedeeld worden in twee onderdelen: de periode waarin er géén (mogelijke) uitbraak in de instelling heerst, en de periode waarin dit wel het geval is. Deze periodes worden vaak respectievelijk ‘koud’ en ‘warm’ genoemd. Om een uitbraak zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen bestrijden, is continue aandacht voor uitbraakmanagement van belang. In deze handreiking is uitbraakmanagement onderverdeeld in vijf individuele fasen, die cyclisch aan elkaar verbonden zijn en in elkaar overlopen. De eerste fase, Paraatheid, wordt beschouwd als de koude periode, waar de overige vier fasen gemeenschappelijk beschouwd worden als de warme periode.

Via het menu hiernaast kun je navigeren naar de vijf fasen van Uitbraakmanagement. Daarnaast is van iedere fase een micro-learning gemaakt. Ga naar: