Opleiding

Beleidsstage: “Verenso kan niet zonder onze input uit het werkveld”

Kimvd-Berg.jpg


Naar aanleiding van mijn eigen ervaringen in de COVID-19-pandemie was bij mij de interesse ontstaan voor beleidsontwikkeling en om een beleidsstage te doen bij onze beroepsvereniging Verenso.

Het bureau van Verenso

Ik werd zeer warm ontvangen en had met iedereen van het bureau van Verenso een korte, persoonlijk introductie zodat ik goed wist wat iedereen deed. En dat is veel, het verbaast me nog steeds dat al het werk gedaan wordt met slechts 16 personen. Een voorbeeld: ik wist niet dat er alleen al 13 verschillende overleggen zijn rondom de Wzd. Ik had geluk dat we in mijn stageperiode ook een gedeelte op kantoor mochten werken: live-contacten maken de stage nog veel levendiger en gezelliger.

Medisch leiderschap

Je wordt als aios eigenlijk overal bij betrokken en ook gevraagd mee te denken vanuit je positie als toekomstig specialist ouderengeneeskunde. Ik kon aansluiten bij vergaderingen met bijvoorbeeld ActiZ, VWS en de stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Ik heb meegedacht in de communicatie rondom de Prinsjesdag-stukken en Specialist Ouderengeneeskunde 2030. Daarnaast had ik ook mijn eigen opdracht, gericht op medisch leiderschap in relatie tot kwaliteitsbeleid intramuraal. Hiervoor heb ik een aantal inspirerende interviews mogen doen met bestuurders, specialisten ouderengeneeskunde en kwaliteitsmedewerkers!

Pak je rol

Wat ik onder andere meeneem uit mijn stage is wederkerigheid. Verenso doet veel goeds voor ons als specialist ouderengeneeskunde. Dat kunnen ze alleen niet zonder onze input vanuit het werkveld. En als je het dan over medisch en persoonlijk leiderschap hebt, vind ik dat we onze rol daar ook moeten pakken. Ik ga dat in ieder geval wel doen in de toekomst zodra ik klaar ben met de opleiding!

Kim van den Berg