Kwaliteit

Kwaliteitskader palliatieve zorg

Verenso voelt zich gesteund door het kwaliteitskader palliatieve zorg dat KNMG voorzitter René Héman woensdag 3 oktober in ontvangst nam uit handen van IKNL en Palliactief. Verenso vertegenwoordigers Frans Baar en Margot Verkuylen participeerden in de werkgroep waarin een brede vertegenwoordiging van patiënten, hun naasten, zorgverleners en zorgverzekeraars maatstaven hebben verwoord over de kwaliteit van de palliatieve zorg.  

Het kader sluit aan bij  de integrale en pro-actieve werkwijze die de specialist ouderengeneeskunde voorstaat. De vraag van patiënten is: wie helpt ons als we niet meer kiezen voor behandeling? Advance care planning op basis van gedeelde besluitvorming waarbij duidelijke informatie wordt gegeven over het naderend levenseinde, passend bij de behoefte van de patiënt, kan hierbij behulpzaam zijn en behoort tot het belangrijke instrumentarium van onze beroepsgroep.