Kwaliteit
PDF
Genereer PDF document

Opheffen van uitbraakmaatregelen
 

Wanneer er geen risico meer is op verdere verspreiding van het micro-organisme, kunnen uitbraakmaatregelen opgeheven worden. Het moment waarop dit mogelijk is varieert per micro-organisme. Dit moment wordt bepaald door rekening te houden met de incubatietijd en besmettelijke periode van de infectieziekte, en is terug te vinden in richtlijnen over de specifieke micro-organismen.1 In de periode voordat uitbraakmaatregelen opgeheven kunnen worden wordt een wachttijd aangehouden. Het uitbraakteam bepaalt, op basis van het organisatie-gebonden protocol en de eigen registratie, wanneer het einde van de periode van wachttijd is bereikt, en heft op dat moment alle uitbraakmaatregelen op.

Het is van belang dat er ook bij het opheffen van uitbraakmaatregelen helder wordt gecommuniceerd naar alle betrokkenen. Zorg er in de interne communicatie voor dat duidelijk is waarom uitbraakmaatregelen opgeheven kunnen worden, om twijfel en angst voor verdere verspreiding weg te nemen bij werknemers. 

Het uitbraakteam

 • Houdt een wachttijd aan, met een duur die afhankelijk is van het type micro-organisme, om af te wachten of er nog verdere verspreiding plaatsvindt, voordat uitbraakmaatregelen opgeheven kunnen worden.
 • Beëindigt de uitbraakmaatregelen wanneer de wachttijd is afgelopen en er dus een nihil, of in het kader van proportionaliteit, een aanvaardbaar klein risico is op verdere verspreiding.
 • Communiceert  intern over het beëindigen van uitbraakmaatregelen naar alle betrokkenen.
 • Geeft, wanneer geïndiceerd,1 opdracht aan de facilitaire dienst om een eindreiniging en/of – desinfectie uit te voeren van de kamers van de zieken en de gemeenschappelijke ruimten.

Bestuur en management

 • Is verantwoordelijk voor externe communicatie met betrekking tot het opheffen van uitbraakmaatregelen.
 • Doet, in geval van uitbraak van een MRSA/BRMO en wanneer er aan de andere eisen wordt voldaan, een aanvraag voor vergoeding door de NZa.10
 • Draagt zorg voor het afmelden van de uitbraak bij de GGD, het SO-ZI/AMR en/of andere (online) meldpunten zoals MUIZ.
 • Stelt en legt vast welke betrokken actor verantwoordelijk is voor het afmelden van de uitbraak bij de bovenstaande meldpunten.

Arts-infectieziektebestrijding, deskundige infectiepreventie, arts-microbioloog

 • Adviseert het uitbraakteam in het aanhouden van een wachttijd en de duur hiervan.
 • Adviseert het uitbraakteam op aanvraag in het opheffen van uitbraakmaatregelen en het bepalen van het einde van de uitbraak.

Facilitair dienstverleners

 • Voeren conform een organisatie-gebonden protocol een eindreiniging en/of -desinfectie uit.

 

Hieronder kun je de Micro-learning Opheffen van uitbraakmaatregelen opstarten/bekijken