Over Verenso

Capaciteitsorgaan


Het Capaciteitsorgaan is door veldpartijen in de zorg opgericht. De statutaire doelstellingen van het Capaciteitsorgaan zijn:

  • Het op grond van, onder meer, de te verwachten zorgbehoefte opstellen van behoefteramingen met betrekking tot de onderscheiden medisch een tandheelkundige vervolgopleidingen;
  • Informatievoorziening voor de zorgsector en overheid met betrekking tot de behoefte aan en capaciteit van medisch en tandheelkundige opleidingen en vervolgopleidingen;
  • Het in beeld brengen van de benodigde capaciteit van de initiële geneeskundige opleiding en advisering hierover aan de overheid.

Het oogmerk van deze adviezen is om ongewenste discrepanties tussen zorgvraag en zorgaanbod te verminderen en op den duur zelfs te voorkomen.

Het Capaciteitsorgaan kent een Plenair Orgaan (bestuur van de Stichting), Kamers, en werkgroepen. Deze zijn samengesteld uit organisaties van:

  • Medische en tandheelkundige beroepsgroepen  
  • Zorgverzekeraars en/of werkgevers
  • Opleidingsinstellingen

De Kamers en werkgroepen komen tot een inhoudelijk oordeel over de benodigde instroom in de opleidingen. Verenso en specialisten ouderengeneeskunde hebben zitting in de Kamer Specialisten Ouderengeneeskunde.

Meer informatie: Roy Knuiman