Over Verenso

Verenso Beurs 2017

Verenso stelde in 2017 € 10.000,- beschikbaar voor de Beurs. Op 30 november, tijdens het Verenso najaarscongres, werd de winnaar bekend gemaakt. De prijs werd toegekend aan de Verenso-leden Ewout Smit en Dennis Visser. Verenso feliciteert hen van harte met het winnen van de Verenso Beurs 2017.

 
Bestemming Beurs 

Aioto’s Ewout Smit en Dennis Visser ontvangen de Verenso Beurs 2017 voor hun onderwerp ‘Een haalbaarheidsstudie voor het ontwikkelen van een coreset voor de Geriatrische Revalidatie Zorg’. 

Het doel van deze studie is het bepalen van de haalbaarheid van de ontwikkeling van een coreset voor de GRZ. Om dit te bepalen zullen zij een pilot studie naar de betrouwbaarheid van de USER uitvoeren en deze zowel klinimetrisch als kwalitatief analyseren. Aan de hand van deze kwalitatieve en kwantitatieve data zullen zij een uitspraak kunnen doen over de haalbaarheid van een coreset ontwikkelingsstudie.

2023 - Na het verkrijgen van de BEURS hebben Ewout en Dennis eerst verbinding gezocht met onderzoekers van het UNC-ZH en andere vertegenwoordigers binnen het onderzoeksgebied. De ontstane onderzoeksgroep heeft gezamenlijk en succesvol de meeteigenschappen van de USER in kaart gebracht voor de geriatrische revalidatie. Dit heeft geresulteerd in twee internationale publicaties. Klik hier voor de vervolgresultaten.

 Smit_Visser-web.jpg