Over Verenso

Jan Stoopprijs 2013

 
Op vrijdag 29 november 2013 werd door Mieke Draijer, voorzitter van Verenso, in aanwezigheid van de weduwe en kinderen van Jan Stoop, de winnaar van de Jan Stoopprijs bekend gemaakt. Deze prijs was het jaar daarvoor door de leden van het IOSO aan Verenso aangeboden. De prijs is vernoemd naar een van de pioniers van de verpleeghuisgeneeskunde, die zich zijn hele arbeidzame leven heeft ingezet voor de inhoudelijke ontwikkeling en de kwaliteit van ons vakgebied.

Simone Hendriks won de eerste prijs waaraan een bedrag van € 500 is verbonden. Het doel van deze prijs is om aios of pas afgestudeerde (<2 jaar) specialisten ouderengeneeskunde te stimuleren om wetenschappelijk onderzoek - in het kader van een scriptie, wetenschappelijk stage of anderszins - ook daadwerkelijk te publiceren.

Simone Hendriks
Dying With Dementia: Symptoms, Treatment, and Quality of Life In the Last Week of Life.
Hendriks SA, Smalbrugge M, Hertogh CM, van der Steen JT. J Pain Symptom Management. 2013 Jul 31 [Epub ahead of print].

Het artikel gaat over de laatste week van het leven van 330 verpleeghuisbewoners met dementie.
De prevalenties van belastende symptomen als pijn, agitatie en kortademigheid en de ingezette symptoombestrijding worden beschreven. Daarbij wordt verder ingegaan op het gebruik van opioïden en palliatieve sedatie.

Daarnaast worden de associaties tussen symptomen en kwaliteit van leven geëxploreerd en worden de prevalenties van symptomen bij oorzaak van overlijden bestudeerd.