Opleiding

“Mijn hart ligt bij het verpleeghuis”

 Gerrie-van-Voorden.jpg

“Waarom ik gekozen heb voor het vak ouderengeneeskunde? Omdat ik hierbij op een holistische wijze naar een patiënt kan kijken. Je bent niet alleen bezig met zijn of haar gezondheid, maar ook met hoe iemand leeft en woont. Het gaat om het totaalplaatje en dat maakt het vak zo interessant. Bovendien houd ik van puzzelen en overzicht creëren en dat zijn handige eigenschappen voor een specialist ouderengeneeskunde. Wat ik ook heel leuk vind, zijn de verschillen tussen ouderen. De ene 89-jarige is de andere niet. Ook lijkt het wel of de verschillen tussen mensen steeds groter worden naarmate ze ouder worden.”

“Op dit moment loop ik zes maanden stage op de afdeling Geriatrie van Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Een hectische periode, zeker nu met de Corona-epidemie. Daarnaast ben ik ook nog aan het promoveren op het onderwerp ‘ernstig probleemgedrag bij dementie’. Ik richt me daarbij op afdelingen die patiënten met zeer ernstig probleemgedrag behandelen. De studie is vooral beschrijvend. De belangrijkste vragen van het onderzoek zijn: ‘Wat kenmerkt deze afdelingen?’, ‘Wat houdt een succesvolle behandeling van deze doelgroep eigenlijk in?’, ‘Wat is het beloop van het gedrag tijdens opname?’ en ‘Kunnen we een succesvolle behandeling voorspellen?’ Een van de leuke dingen aan onderzoek doen is dat ik hierdoor met een andere bril naar de dagelijkse praktijk kijk. Ik denk dat ik minder passief ben geworden. Zo ben ik gaan inzien hoe belangrijk het is om het gesprek aan te gaan wanneer iets niet goed loopt. Dat zou ook mijn tip zijn richting andere aios en so’s: je mag best af en toe klagen, maar je moet er ook iets mee doen.”

“Hoewel ik het interessant vind om in het ziekenhuis te werken, ligt mijn hart bij het verpleeghuis. Daar voel ik me thuis. Ik vind het fijn dat ik meer mijn eigen agenda kan bepalen en de tijd kan nemen voor mijn patiënten. Je wordt er minder geleefd.”

Gerrie van Voorden